Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5. Автоматизація процесу годівлі курей

Високопродуктивних несучок можна отримати тільки при повноцінному годуванні курей.

Технологічне обладнання, необхідне для проведення цієї операції, було розглянуто в попередніх розділах.

Функціональна схема автоматизації процесу годівлі в пташнику зображена на рис. 5. 24.

Оскільки в структурі собівартості яєць найбільшу пи­тому вагу становлять затрати на годівлю курей, деякі за­рубіжні фірми запровадили комплекти технологічного обладнання для утримання курей-несучок в триярусних каскадних кліткових батареях з контрольованим году­ванням.

Так, обладнання американської фірми «Биг Дачмап» забезпечує не тільки щоденну автоматичну роздачу корму для курей, а й дозволяє точно дозувати його кількість. Прин­цип контрольованого годування грунтується на застосу­ванні бункерних ваг. До початку першої роздачі виванта­жувальний транспортер 2 (рис. 5. 25) зовнішнього бункера 1 подає корм (добовий раціон) у проміжний бункер З, змонтований на електронних зважуючих пристроях 7. Ці пристрої разом з індикатором 5 являють собою бункерні ваги. Під час заповнення проміжного бункера кормом транс­портер 2, вивантажувальний шнековий транспортер 4, внутрішньоцеховий транспортер 8, який завантажує корм в приймальні колонки 9 кліткових батарей 11, а також ярусні ланцюгові кормороздавачі 12 не можуть працювати через блокування.

Якщо добовий раціон у проміжний бункер уже заван­тажений, що фіксується на шкалі індикатора, то шнековий транспортер зовнішнього бункера по команді від бункерних ваг відключається.

Годівля курей здійснюється за програмою з використан­ням спеціального таймера 6, причому роздачу корму мож­на проводити стільки разів, скільки це необхідно. Ланцю­гові кормороздавачі забирають корм із приймальних коло-

5.24. Схема автоматизації системи роздачі кормів:

І — завантажувальний бункер; II — завантажувальний шнек; НІ — привод по­перечного транспортера; IV — ведений вал; V — транспортер роздачі; VI — проміжний бункер; VII — ведучий вал


нок і розносять його по жолобкових годівницях батарей. Якщо до годівниці потрапить необхідна кількість корму, ланцюговий кормороздавач відключається по команді від таймера 6.Через 2,5 хвилини після того, як добова норма корму видана повністю, від датчика рівня, встановленого в проміжному бункері, відключаються транспортери 4, 8і кормороздавачі батарей.. При цьому можуть відключи­тися тільки транспортери -4. і 8, якщо при переповненні жолобкових Годівниць кінцевий вимикач 10 розриває кон­такти, одночасно в кормових колонкад перекриваєть­ся приймальна частина ланцюгових кормороздавачів. В цьому випадку самі кормороздавачі залишаються ввімк­нутими. Стоп’ятидесятисекундна затримка сигналу від дат­чика рівня необхідна для того щоб запобігти відключенню транспортерів 4, 8 і ланцюгових кормороздавачів при нез­начних переповненнях жолобкових годівниць. Після закін­чення останньої роздачі корму, другий програматор забез­печує завантаження проміжного бункера кормів в об’ємі, необхідному для роботи на наступний день.

Робота ланцюгового кормороздавача і датчика рівня регулюється таким чином, щоб усьому поголів’ю забезпе­чити подачу корму, в т. ч. і при останній денній видачі. Якщо програматори та бункерні ваги правильно відрегу­лювати, то годування можна здійснювати повністю в авто­матичному режимі. Оператор потрібен тільки в тому ви­падку, коли необхідно змінити денний раціон, тобто кіль­кість корму повинна бути знову відрегульована на шкалі бункерних ваг.

Така автоматизація годування дає економію корму 3— 7 %, а при певних умовах і до 10 %.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+