Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4. Автоматизація комбікормових агрегатів

До комбінованих кормів належать суміші подрібнених зернових компонентів з білково-вітамінно-мінеральними добавками (БВМД). Таким чином, це корми збалансовані за поживними речовинами, протеїном, вітамінами і мікро­елементами відповідно до фізіологічних вимог тварин і пти­ці. У складі комбікормів зернова суміш становить 80— 85 % (60—65 % злакові, 15—20 % бобові), 15—20 % — БВМД. Загальні вимоги до комбікормів: вологість не вище 14—15 %, металічні домішки <10—25 мг/кг, пісок 0,5 %.

Комбікорм може бути розсипним і гранульованим. Для підвищення якості гранул і брикетів до кормової суміші

7.1. Техніко-економічні показники обладнання серії ОКЦ


вводять різні рідкі добавки: мелясу, гідрол, тваринний тех­нічний і рослинний жири, упарену барду, риб’ячий жир, розчин карбаміду та ін.

Для приготування комбікормів сільському господарст­ву поставляють обладнання для комбікормових заводів і цехів серії ОКЦ (табл. 7.1).

На комбікормових заводах, крім застосування локаль­них систем управління, здійснюють комплексну автомати­зацію технологічних процесів всіх ділянок за допомогою систем дистанційного автоматичного управління (ДАУ).

У виробничий корпус, крім технологічних машин, що вхо­дять до системи ДАУ, встановлюють машини і агрегати з самостійними локальними системами автоматичного управ­ління (дробарки, змішувачі, прес-гранулятори, агрегати для введення меляси і жирів тощо). Локальні системи збло­ковані з системою ДАУ і знаходяться з нею у взаємоза­лежності. У комбікормовому цеху продуктивністю до 200 т/'добу управління всіма процесами ведуть з одного загаль­ного пульта ДАУ.

Удосконалення таких систем централізованого контро­лю та дистанційного управління має бути спрямоване на створення АСУТП для комбікормової промисловості.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+