Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9. Аудит у комп'ютерному середовищі

Аудит у комп 'ютерному середовищі слід розглядати як су­купність двох взаємопов'язаних і взаємообумовлених напрямків:

— проведення аудиту на підприємстві, де клієнт використовує для обробки, зберігання, взаємозв'язку інформаційних систем управ­ління і внутрішнього контролю комп'ютерну техніку:

— проведення аудиту з використанням комп'ютерних програм контролю і тестування.

Можливе також комбінування цих напрямків, що у практиці зустрічається найчастіше.

Проведення аудиту в комп'ютерному середовищі базується на таких нормативах:

— № 13 "Аудит в умовах електронної обробки даних";

— № ЗО "Використання комп'ютерів в аудиті";

— № 31 "Вплив систем електронної обробки даних на оцінку системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю".

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

9. Аудит у комп'ютерному середовищі