Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2. Проведення аудиту з використанням комп'ютерних програм контролю і тестування

Національний норматив аудиту № ЗО "Використання комп'ю­терів в аудиті" описує варіанти використання комп'ютерів при про­веденні аудиторських перевірок, які мають назву "Методи аудиту при сприянні комп'ютера (MACK)": програмне забезпечення контро­лю, тестування даних.

Програмне забезпечення контролю складається з комп'ютерних програм (пакети програм і утиліти), які можуть використовуватися як обліковий інструмент для обробки даних, сортування, створення і виводу файлів.

Тестування даних використовується під час проведення проце­дур контролю з метою порівняння результатів контрольних опе­рацій з операціями клієнтів.

МАСК може використовуватися для різноманітних процедур пе­ревірки:

— тестування результатів обробки інформації в системі обліку клієнта;

— аналітичного огляду процедур для виявлення незвичайних випадків;

— доступу до файлів даних і бібліотек;

— тестування на відповідність нормативних засобів і систем управління, бухгалтерського обліку та контролю.

Прикладні програми МАСКа можуть розроблятися аудиторами безпосередньо або фахівцями відповідних спеціальностей. У будь- якому випадку при розробці програми треба чітко визначити:

— мету прикладної програми, зміст і доступність файлів об'єкта аудиту;

— тип операцій, котрі необхідно перевірити;

— аудиторські процедури програми;

— функції програми і методи оцінки результатів.

Робочі документи для МАСКа повинні відповідати Національ­ним нормативам аудиту № 6, ЗО і містити таку інформацію:

— мету, специфіку МАСКа, засоби його управління, укомплекту­вання персоналом, синхронізацію і вартість; виконання, підготовку і проведення процедур тестування та оцінку засобів управління; де­талі і подробиці тестів; обробку і вивід інформації; деталі і подро­биці висновку; інформації щодо системи обліку і контролю клієнта (у тому числі технічну); висновки про ефективність системи обліку і контролю клієнта.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+