Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1.1. Розробка загального плану аудиту

Загальний план аудиту розробляється за формою, наведеною у додатках до національного нормативу аудиту "Договір на прове­дення аудиту" № 4. Обсяг цього документа залежить від обсягів і складності аудиту. Загальний план аудиту розробляється дуже де­тально, щоб аудитор мав можливість підготувати конкретну програму аудиту.

Загальний план проведення аудиту має містити такі розділи:

— розуміння аудитором бізнесу клієнта: аналіз головних впли­вових факторів діяльності підприємства, найважливіших його ха­рактеристик та структури тощо;

— розуміння системи обліково-аналітичного процесу підприєм­ства, в тому числі системи внутрішнього аудиту і контролю, аналіз методології і принципів бухгалтерського обліку; аналіз системи внут­рішнього аудиту і контролю.

— визначення аудитором ризику і суттєвості: оцінка того, які операції клієнта-є найбільш ризикованими, і розробка аудиторських процедур, які сприятимуть виявленню суттєвих факторів викрив­лень фінансової звітності, помилок і фальсифікацій;

— фактори управлінського впливу: можливість участі в аудиті інших аудиторів і аудиторських фірм, експертів і фахівців інших професій, підбір кадрів і виконавців, розподіл обов'язків між ними;

— фактори економічних відносин з іншими підприємствами; ви­конання умов та термінів виконання договорів, відносини підприєм­ства зі спорідненими сторонами;

— види, час і повнота процедур: існування можливості оператив­ного внесення змін в окремі ділянки аудиту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+