Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2. Стадії аудиту

Кожна аудиторська перевірка складається з етапів і частин, які називаються стадіями.

2.2.1. Дослідницька стадія передбачає вивчення:

— особливостей підприємства: організації, структури, номенкла­тури продукції, видів послуги;

— перспектив розвитку підприємства;

— обліково-аналітичного і контрольного процесу на підприємстві;

— загального підходу до проведення аудиту, включаючи можливе використання внутрішнього контролю, проблемних напрямків аудиту;

— оцінки ступеня ризику;

— попереднього варіанта загального плану і програми аудиторської перевірки, визначених обсягів робіт, конкретних виконавців;

— встановлення планового рівня суттєвості.

2.2.2. Підготовчо-узгоджувальна стадія зосереджується на:

— узгодженні із замовником плану перевірки, обсягу робіт, термінів її проведення, форми представлення результатів аудиту;

— узгодженні рівня відповідальності аудиторського підприєм­ства і замовника, визначенні вартості аудиторських послуг;

— закріпленні досягнутих домовленостей між аудиторською фірмою і замовником шляхом підписання необхідних документів (договір, програма аудиту тощо);

— підготовці необхідної нормативно-правової бази для перевірки.

2.2.3. Основна стадія зводиться до такого:

— проводиться аудит (виконуються аудиторські послуги);

— готується підсумкова аудиторська документація.

2.2.4. На завершальній стадії:

— обговорюється додаткова документація, що передається замов­нику;

— передається аудиторський висновок.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+