Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.1.1. Атрибутивне вибіркове дослідження

При атрибутивному вибірковому дослідженні допускається, що кожна помилка трактується однаково, незважаючи на те, що абсо­лютні розміри помилок можуть бути дуже різними. Результати до­сліджень атрибутивної вибірки наведено в табл. 4. 1.

Таблиця 4. 1. Показники атрибутивного вибіркового дослідження


Використання в аудиіторській практиці атрибутивного вибірко­вого дослідження свідчить, що у більшості випадків кількість очіку­ваних помилок не повинна бути більшою 2, у протилежному випад­ку на внутрішній контроль покладатись неможливо [14].

Атрибутивний метод вибірки може використовуватись аудитора­ми, якщо треба провести вибірки для перевірки згоди. При цьому дослідженні кількість виявлених у вибірці помилок є визначальним фактором для прийняття рішення: якщо кількість виявлених по­милок не перевищує прийнятого рівня, то аудитор може покладатись на внутрішній контроль, у протилежному випадку — ні.