Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1.2. Варіаційне (монетарне) вибіркове дослідження

Традиційне варіаційне дослідження оперує такими показниками: кількість одиниць генеральної сукупності; величина стандартного відхилення. Але при використанні цього методу використовувалось багато часу і не завжди результати дослідження задовольняли ауди­торів. У зв'язку з цим на базі атрибутивного методу було розроблене монетарне вибіркове дослідження, яке базується на таких показни­ках, як суттєвість, коефіцієнт надійності підсумкових сум, відображе­них у фінансових звітах. Використання цього методу дає можливість застосовувати засоби атрибутивного вибіркового дослідження та сфор­мулювати вибірку й оцінити генеральну сукупність, що складається з відособлених одиниць у вартісному вигляді. Результати вибірко­вих досліджень, проведених варіаційним (монетарним) методом, ха­рактеризуються показниками, наведеними в табл. 4. 2.

Таблиця 4. 2. Показники варіаційного (монетарного) вибіркового дослідження
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+