Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.3.1. Оцінка оборотності майна підприємства

При визначенні тенденції зміни оборотності коштів підприєм­ства, крім зміни показника загальної оборотності, вивчають співвідно­шення динаміки необігових та обігових коштів, а також використо­вують показники мобільності усіх коштів підприємства та обігових коштів.

Коефіцієнт мобільності коштів підприємства визначають із співвідношення вартості обігових коштів до вартості усіх коштів. Коефіцієнт мобільності обігових коштів підприємства визначають діленням найбільш мобільної їх частини (грошей та фінансових вкладень) до вартості обігових коштів.

Збільшення коефіцієнтів мобільності цих коштів підприємства та обігових коштів свідчить про тенденцію прискорення обіговості коштів підприємства.

Низька мобільність обігових коштів не завжди означає негатив­ну тенденцію. Висока рентабельність виробництва та продукції доз­воляють підприємству цілеспрямовано направляти вільні кошти на розширення виробництва.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+