Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18. Аудит фінансового стану

Аудит фінансового стану передбачає оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв'язків та взаємозв'язків між показниками.

Метою аудиту фінансового стану клієнта є:

— визначення сутності та змісту ділової активності;

— виявлення зон можливих навмисних помилок у звітності;

— оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта, його фун­кціонування у майбутньому;

— оцінка стану бізнесу.

Перед безпосереднім проведенням аналізу аудитор повинен ви­значити його мету та завдання, далі розробити програму аналізу:

— вибір методу аналізу, оптимального для досягнення поставле­них завдань та цілей;

— визначення інформаційної бази аналізу;

— встановлення критерію для прийняття рішення у випадку виявлення незвичайних коливань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

18. Аудит фінансового стану