Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

18. Аудит фінансового стану

Аудит фінансового стану передбачає оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв'язків та взаємозв'язків між показниками.

Метою аудиту фінансового стану клієнта є:

— визначення сутності та змісту ділової активності;

— виявлення зон можливих навмисних помилок у звітності;

— оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта, його фун­кціонування у майбутньому;

— оцінка стану бізнесу.

Перед безпосереднім проведенням аналізу аудитор повинен ви­значити його мету та завдання, далі розробити програму аналізу:

— вибір методу аналізу, оптимального для досягнення поставле­них завдань та цілей;

— визначення інформаційної бази аналізу;

— встановлення критерію для прийняття рішення у випадку виявлення незвичайних коливань.