Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.3.5. Аналіз рентабельності

Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від рен­табельності підприємства.

Розрізняють дві групи показників рентабельності:

— вкладених коштів (майна) підприємства та їх окремих видів;

— продукції.

За першою групою показників розраховуються показники рента­бельності:

— всього майна;

— власних коштів;

— виробничих фондів;

— фінансових вкладень.

Перші три показники визначаються із відношення балансового або чистого прибутку до середньої вартості відповідного майна за звітний період. При цьому вартість виробничих фондів визначають додаванням вартості основних коштів та матеріальних обігових коштів.

Рентабельність фінансових вкладень розраховують за відношен­ням доходів, отриманих за цінними паперами та від участі у статут­них фондах інших підприємств до середньої вартості фінансових вкладень.

Рентабельність продукції визначають з відношення прибутку, отриманого від реалізації продукції, до повної її собівартості чи ви­ручки від реалізації продукції.

Рентабельність окремих видів розраховують з відношення різниці між продажною вартістю та собівартістю виробу до його продажної вартості.

У процесі аналізу фінансового стану підприємства слід детально проаналізувати обіговість всього майна підприємства, обігових коштів, матеріальних та нематеріальних обігових коштів, їх окремих видів виробничих запасів, готової продукції, незавершеного виробництва.

Розраховують наведені показники шляхом порівняння виручки та середніх залишків майна підприємства і відповідних обігових коштів.

Завершується аналіз фінансового стану підприємства комплекс­ною оцінкою. Пропонуються заходи щодо поліпшення фінансового стану (прискорення реалізації продукції, реалізації залишків вироб­ничих запасів та основних засобів, зниження дебіторської та креди­торської заборгованості). Для прикладу наведемо дві офіційно за­тверджені методики розрахунку показників фінансового стану під­приємств.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+