Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Полярні та біполярні координати

Полярні координати - система координат на площині, кулі або пове­рхні еліпсоїда, що складається з точки О, яку називають полюсом, початку координат та полярної осі (рис.4.4).

За полярну вісь вибирають довільний напрямок, але деколи її сумі­щають з напрямком меридіана, що проходить через полюс О. Положення будь-якої точки М визначається радіус-вектором і, за який приймають пряму на площині, що з'єднує шукану точку з полюсом, та полярним ку­том р. В полярній системі координат полярний кут вимірюють від поляр­ної осі за ходом годинникової стрілки до радіус-вектора.

Біполярні координати - лінії або кутові величини, що визначають положення точки М на площині, кулі або еліпсоїді відносно двох вихідних точок Рі та Р2 (рис. 4.5). Цими величинами можуть бути відстані ^ та ^ від точки М до точок Рل та Р2, або кути Рі та р2, що утворені напрямками РلМ і Р^М з прямою Р^.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+