Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Для визначення положення точки на фізичній поверхні Землі вико­ристовують третю координату - висоту точки.

Висота точки - відстань по прямовисному напрямку від неї до осно­вної рівневої поверхні (рис. 4.6).

Рисунок 4.6 - Висоти точок земної поверхні


В країнах СНД за основну рівневу поверхню приймають рівень у Фінській затоці Балтійського моря, за яким ведуть спостереження в Крон­штадті за допомогою мореографа-регістратора, що установлений в спеціа­льному павільйоні біля мосту через Обводний канал. В 1840 році на мосту Обводного каналу закріплено футшток-рейку з поділками, що встановлена прямовисно так, щоб її нижній кінець був занурений у воду. Середній рі­вень моря відповідає нулю Кронштадського футштока, який прийнято за вихідний пункт нівелірних мереж.

У випадку, коли висоти точок визначені не від основної рівневої по­верхні, а від будь-яких інших, то такі висоти називаються умовними.

Висоти точок вважають позитивними, якщо точки місцевості розмі­щені вище рівневої поверхні (точка С). Якщо точки розміщені нижче рів­невої поверхні, то їх вважають від’ємними (точка В).

Перевищенням точки називають висоту її над іншою точкою земної поверхні

Перевищення може бути позитивним або від'ємним в залежності від взаємного розміщення точок на земній поверхні.