Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3. Обчислення прямокутних координат точки

Для обчислення прямокутних координат точки 153,8 (6512) знахо­дять квадрат, окреслений лініями координатної кілометрової сітки, в якому розташована точка (рис 7.4).З точки 153,8 (6512) опускають перпендикуляри АХ та AY на лінії координатної кілометрової сітки і за допомогою циркуля-вимірника і мас­штабної лінійки обчислюють їх довжину на місцевості.

Прямокутні координати точки:


де Хк, Ук - координати південно-західного кута квадрата кілометрової сіт­ки, в якому розміщена точка, м;

АХ, АУ - довжина перпендикулярів, м.

Шукані прямокутні координати точки 153,8 (6512):

абсциса Х = 6 065 000 + 665 = 6 065 665 м;

ордината У = 4 312 000 + 142 = 4 312 142 м.

Це означає, що точка 153,8 (6512) знаходиться в четвертій зоні на північ від екватора на 6 065 565 м, віддалена на захід від осьового меридіа­на на 312 142 - 500 000 = 187 858 м.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+