Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4. Нанесення на кпункту за відомими координатамиарту

Задачі розв'язують, використовуючи географічну і прямокутну систе­ми координат, які існують на топографічних картах. Вихідні дані для нане­сення пункту на карту - географічні (В, Ь) і прямокутні (X, У) координати.

1. Наприклад, потрібно нанести на карту пункт з географічними ко­ординатами В = 54°41'27" та І = 18°06'04".

Спочатку знаходять приблизне місцерозташування пункту на карті. Для цього значення географічних координат округлюють до цілих десятків секунд (В = 54°41'20 та І = 18°06'00). Користуючись мінутною сіткою і 10- секундними інтервалами на рамці топографічної карти, на карту наносять приблизне місцерозташування пункту з точністю до 10". З’єднують пря­мими лініями однойменні значення округлених 10-секундних інтервалів.

Відстань по меридіану від пункту з відомими географічними коор­динатами до ближньої південної паралелі, прокресленої через 10-секун- дний інтервал,


де В - широта заданого пункту, градуси, минути, секунди;

Ві - широта південної паралелі, проведеної через інтервал 10", градуси, мінути, десятки секунд;

а - довжина відрізка на карті, що відповідає інтервалу 10" по широті, мм; а = 31 мм;
де Ь - довгота заданого пункту, градуси, мінути, секунди;

І - довгота західного меридіана, який проведено через інтервал 10", градуси, мінути, десятки секунд;

Ь - довжина відрізка на карті, що відповідає інтервалу 10" по довготі, мм; Ь = 18 мм

За допомогою циркуля-вимірника і масштабної лінійки від широти південної паралелі, проведеної через інтервал 10", відкладають в масштабі карти відрізок ЛВ, а від довготи західного меридіану, проведеного через інтервал 10", - відрізок ЛЬ. В точці перетину цих відрізків на карті одер­жують місцерозташування шуканого пункту з відомими географічними координатами.

2. Наприклад, потрібно нанести на карту пункт з прямокутними ко­ординатами Х = 6 065 585 м, та У = 4 311 890 м.

За цілими значеннями (км) прямокутних координат (Х = 6065 та У = 4311) установлюють квадрат кілометрової сітки, в якому розміщений шуканий пункт (6511). Обчислюють різницю між відомими прямокутними координатами (Х, У) і найближчими значеннями координат південно- західного кута квадрата (6511) координатної кілометрової сітки (Х0, Уо), в якому розміщений шуканий пункт:


де- різниці між координатами відповідно по осі абсцис і осі орди­нат, м:

Подпись: Відстань по паралелі від пункту з відомими координатами до най¬ближчого західного меридіана, мм

За допомогою циркуля-вимірника і масштабної лінійки в квадраті (6511) на його південній і північній сторонах від західної абсциси відкла­дають відрізок, а на західній і східній сторонах від південної і північної ординат - відрізок. Через одержані точки проводять прямі лінії. В пере­тині ліній одержують місце розташування шуканого пункту з відомими прямокутними координатами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+