Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.5. Обчислення дирекційного кута і румба даного напряму

Напрям на місцевості або карті обчислюють відносно початкового напряму, за який приймають справжній (географічний) і магнітний мериді­ани, осьовий меридіан зони або лінію, паралельну йому. В залежності від прийнятого початкового напряму положення лінії на карті встановлюють за допомогою справжнього або магнітного азимутів, румба і дирекційного кута.

Залежність між дирекційними кутами і румбами наведена на рис. 7.5.


Справжні магнітні азимути, дирекційні кути і румби напрямів обчис­люють аналітично і графічно за допомогою геодезичного транспортира, використовуючи інформацію, наведену на карті.

Потрібно обчислити дирекційний кут і румб з точки 153,8 (6512) на джерело з позначкою 144,3 (6513).

Суть аналітичного способу обчислення дирекційного кута така. За відомими координатами точок (Х1, У1) та (Х2, У2) обчислюють тангенс румба


За знаками приростів координаттата за значенням arctg(AY/AX) визначають напрямок та значення.

Для наведеного прикладу це

Дирекційний кутзаданогонапряму:

При графічному способі дирекційний кут вимірюють безпосередньо на карті за допомогою транспортира. Для цього через точку 053,у (Я502) проводять лінію АВ, паралельну кілометровій сітці (рис. 7.Я). Прикладають до точки 053,у (Я502) нуль транспортира і суміщають його нульовий діар метр з проведеною лінією АВ. За ходом стрілки годинника від північного напрямку лінії АВ відлічують дирекційний кут аАв. Якщо напрям лежить в третій і четвертій чвертях, то до відліку за транспортиром додають кутз.

Дирекційний кут шуканого напрямку дорівнюєй 0053, а румб ПдС:Я5°.

Рисунок 7.6. - Визначення дирекційного кута графічним способом


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+