Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.6. Обчислення географічного й магнітного азимутів

Напрями магнітного і справжнього меридіанів не збігаються на ве­личину кута, що його називають схиленням магнітної стрілки,

де А - справжній азимут від 0° до 360°; Ам - магнітний азимут від 0°до 360°; 8 - схилення магнітної стрілки: східне схилення і західне схилен­ня “ + “.

Потрібно обчислити справжній і магнітний азимути точки 153,8

(6512) на точку з позначкою 144,3 (6513).

При графічному способі обчислення географічного меридіана безпо­середньо вимірюють кут на карті за допомогою геодезичного транспорти­ра. З цією метою з’єднують дві точки напряму прямою лінією (рис. 7.7).


Рисунок- 7.7 - Визначення географічного азимута графічним способом

Потім через одну із точок напряму проводять лінію меридіана СД, що пройде паралельно західній стороні рамки карти. Прикладають нуль транспортира до точки 153,8 (6512) ї суміщають його нульовий діаметр із лінією СД. За ходом стрілки годинника відлічують від північного напряму справжній азимут А12.

Географічний азимут заданого напряму дорівнює А12 = 112°30'.


При графоаналітичному способі обчислення географічного азимута

1 ٠ • v_» v_»

спочатку графічно вимірюють дирекційний кут заданого напряму на карті. Потім географічний азимут обчислюють за формулою, яка враховує збли­ження меридіанів:


де- кути зближення меридіанів, значення яких визначають з допомі­жного графіка на карті.

Географічний азимут заданого напряму

де- схилення магнітної стрілки, значення якого визначають із допо­

міжного графіка під південною рамкою карти.

Магнітний азимут заданого напрямку

Подпись:   Магнітний азимут заданого напряму обчислюють за формулою, яка враховує схилення магнітної стрілки:


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+