Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.8. Тригонометричне нівелювання

Тригонометричне нівелювання - це метод визначення різниці ви­сот точок земної поверхні за результатами вимірювання кута нахилу ( V ) лінії візування з однієї точки на іншу та горизонтальної відстані ( d ) між цими точками ( рис. 10.11).


За відомими величинами довжини рейки ( І ) та вимірюваної величи­ни висоти приладу обчислюють перевищення між точками за повною фор­мулою тригонометричного нівелювання

Якщо візувати на мітку, що прикріплена до рейки на висоті приладу ( I = І ), то перевищення визначають за скороченою формулою тригономе­тричного нівелювання

В випадку, коли відстань між точками вимірюють нитковим відда- леміром, перевищення між точками обчислюють, відповідно, за формула­ми


Визначення перевищень між точками тригонометричним нівелюван­ням виконують теодолітами Т30, Т15, Т5; кіпрегелями КА-2, КН та електронними тахеометрами 3ТА5, серій PowerSET, ELTA, Geodimetr та інші.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+