Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

11.3.2. Обробка польових матеріалів

Під час прокладання теодолітних ходів на місцевості у результаті польових вимірювань отримують відстані між точками планово-висотного обґрунтування і відліки по горизонтальному крузі теодоліта. Обробка польових матеріалів включає обчислення виміряних правих по ходу кутів і горизонтальних довжин сторін теодолітного ходу. Вихідні дані для обробки польових матеріалів розміщені у журналі вимірювання кутів і відстаней та на схемі теодолітних ходів.

Виміряний за двома положеннями вертикального круга кут

де- відлік по горизонтальному кругу при візуванні зорової труби, відповідно, на наступну і попередню точку.

Середнє значення виміряного кута

де- значення кутів при положеннях вертикального круга, відповід­но, круг “праворуч”(КП) та круг ،،ліворуч”(КЛ).

Горизонтальна про екція сто рони теодолітного ходу, м,