Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Пристрої для читання відліків

При вимірюванні кутів

теодолітом треба вміти правильно прочитати відлік по лімбу. У теодолітів різних марок коло лімба поділено на 360, або 720, або 1080. або 2160 поділок, кожна з яких відповідає 1°, або 30', 20', 10'. Градусна величина однієї поділки лімба називається ціною поділки лімба. Поділки на лімбі підписані через 1, 5 або 10°. На рис. 3 показано поле зору відлікового штрихового мікроскопа, який змонтований поряд з окуляром зорової труби оптичного теодоліта Т- 30. Верхня частина поля зору дає зображення штриха і поділок лімба вертикального круга (позначено літерою В), а нижня - горизонтального (позначено літерою Г). Поділки на обох лімбах підписані через 1°, а інтервал між градусними поділками розділено на 6 рівних частин. Отже, ціна поділки обох лімбів становить 10'. Відлік мінут в межах поділки оцінюється на око.

У теодолітів з металічними кругами відліки беруться окремо по горизонтальному кругу і окремо по вертикальному кругу. За допомогою луп (теодоліт ТТ-50) або мікроскопа (теодоліт ТТ-5).

Для визначення точної величини відліка на точку місцевості по лімбу застосовують спеціальні пристрої - верньєри або ноніуси. Верньєр - це шкала поділок на алідаді, які рахуються від нульового штриха за ходом годинникової стрілки до "п" поділки. Перед роботою потрібно визначити точність (1) верньєра (або точність інструмента). Вона обчислюється за формулою:

      п

де І - ціна поділки лімба;

п - кількість поділок на верньєрі між пертим (нульовим) штрихом і останнім підписаним штрихом верньєра.