Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Приведення теодоліта у робоче положення.

Для приведення горизонтального круга теодоліта у горизонтальне положення і вертикальної осі у прямовисне положення, теодоліти мають циліндричні, а інколи і круглі рівні.

Циліндричний рівень складається із скляної трубки, поміщеної у металеву оправу. На рис. 5 зображено циліндричний рівень. Скляна трубка (ампула) всередині заповнена сірчаним ефіром або спиртом, який попередньо нагрівають, потім трубку запаюють і, коли рідина охолоне, виникає безповітряний простір і утворюється так звана бульбашка рівня (4). На зовнішній поверхні скляної трубки нанесені поперечні штрихи, звичайно через 2 мм. Внутрішня поверхня трубки добре відшліфована і в розрізі має вигляд дуги кола великого радіуса з середньою точкою (нульпунктом) рівня (5). Ця точка розміщена симетрично відносно поділок циліндричного рівня. Дотична до внутрішньої поверхні трубки в середній її точці (нульпункті) називається віссю рівня. При горизонтальному положенні геодезичного приладу бульбашка рівня завжди встановлюється на середині трубки, а при похилому - переміщується в той бік, де вище. Для приведення приладу у горизонтальне положення трубку рівня встановлюють у напрямі двох підйомних гвинтів трегера і, обертаючи їх одночасно у протилежних напрямах, виводять бульбашку рівня на середину. Потім встановлюють трубку рівня в напрямі третього підйомного гвинта (перпендикулярно до першого положення) і цим гвинтом знову виводять бульбашку рівня на середину. Операцію повторюють декілька разів. Якщо бульбашка рівня при обох взаємоперпендикулярних положеннях трубки рівня буде знаходитись на середині, то прилад вважається приведеним у горизонтальне положення, а вертикальна вісь теодоліта при цьому буде прямовисною.

Перед початком теодолітної зйомки потрібно провести перевірки приладу, серед яких першою є перевірка рівня. Умова перевірки: вісь циліндричного рівня повинна бути паралельною до площини, на якій він знаходиться або перпендикулярною до вертикальної осі теодоліта.

Для виконання перевірки рівня, прилад приводять у горизонтальне положення за допомогою підйомних гвинтів трегера. Після цього алідаду обертають на 180°. Якщо жбульбашка рівня відхилилась від нуль-пункту на декілька поділок, то її повертають до середини на половину відхилення підйомними гвинтами і на половину відхилення - виправними гвинтами рівня. Перевірку повторюють декілька разів, поки при будь-якому положенні трубки циліндричного рівня (напрямку зорової труби) бульбашка рівня буде знаходитись на середині. Якщо кут відхилення бульбашки рівня від центру буде дуже великим, то після обертання алідади на 180° бульбашка може відійти у самий кінець ампули рівня (за межі поділок, нанесених на трубці рівня). В цьому випадку рекомендується величину відхилення визначити шагом підйомних гвинтів. Для цього, обертаючи підйомні гвинти у різні боки і рахуючи число поворотів кистей рук, приводять бульбашку рівня на середину ампули. Потім обертають гвинти у зворотний бік на половину числа обертів, тим самим бульбашка рівня буде переміщена на половину дуги відхилення.

Якщо при алідаді є два взаємно перпендикулярних рівня, то їх можна перевіряти одночасно, діючи двома підйомними гвинтами при перевірці одного рівня і третім підйомним гвинтом при перевірці другого рівня, по напрямку якого підйомний гвинт розташований.