Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Перевірки нівелірів

Перед початком польової роботи прилад слід важно оглянути і встановити справність всіх частин нівеліра. При цьому звертають увагу на стійкість штатива, чи плавно повертається зорова труба, діють мікрометричний, елеваційний та підйомні гвинти, чи не хитаються вони; переконуються в наявності чіткого зображення сітки ниток та об'єктів спостереження. При необхідності проводять регулювання та змазування гвинтів згідно з вказівками, наведеними у паспорті нівеліра. Слід звернути увагу на те, щоб червона сторона комплекту рейок починалась з одного і того ж числа (47 або 48).

Для нівелірів Н-3 і НВ-1 та їх модифікацій виконують такі перевірки:

1. Перевірка круглого рівня. Вісь круглого рівня має бути паралельною до осі обертання нівеліра. Обертанням підйомних гвинтів трегера бульбашку круглого рівня встановлюють у центр сферичної поверхні (центр кружка, зображеного на склі). Повертають трубу на 180°. Якщо бульбашка рівня лишилась на середині, - умову виконано. Якщо жбульбашка відхилилась від центра, виправними гвинтами круглого рівня її виводять до середини на половину величини відхилення, а підйомними гвинтами - повністю на середину. Перевірку повторюють.

У нівеліра НЛ-10 круглий рівень встановлюють спочатку на середині за допомогою шарової п'яти. Після цього зорову трубу обертають на 180°. Відхилення бульбашки рівня ліквідують частково встановленням шарової п'яти, а частково за допомогою виправних гвинтів круглого рівня.

2. Перевірка правильності положення сітки ниток. Горизонтальна нитка сітки має бути перпендикулярною до осі обертання нівеліра. Рейку розміщують на відстані 20-30 м таким чином, щоб зображення її було на межі зору труби, й читають відлік по рейці. Зорову трубу повертають мікрометричним (навідним) гвинтом у протилежний бік поля зору труби. Якщо відлік по рейці не змінився, то умова виконана. У противному разі треба зняти кришку сітки ниток, послабити виправні гвинти сітки й повернути її в потрібний бік (за чи проти годинникової стрілки); після цього гвинти сітки закріпити. Перевірку повторити.

3. Перевірка циліндричного рівня. Це головна перевірка нівеліра: вісь циліндричного рівня і візирна вісь зорової труби нівеліра мають бути паралельними. Перевірка цієї умови складається з двох частин:

а) вісь циліндричного рівня і візирна вісь зорової труби повинні лежати у паралельних вертикальних площинах.

Нівелір розміщують на відстані 50-75 м від рейки так, щоб при наведенні на неї зорова труба знаходилась посередині між двома підйомними гвинтами. Елеваційним гвинтом виводять бульбашку циліндричного рівня на середину і беруть відлік по рейці. Обернувши підйомні гвинти в різні сторони на 2-3 оберти, дають зоровій трубі боковий нахил. При цьому стежать щоб відлік по рейці не змінився. Після цього зорову трубу нахиляють у інший бік, обертаючи підйомні гвинти в протилежних напрямках. Якщо в обох випадках кінці бульбашки не відхиляються або відхиляються обидва рази в один бік, то рівень встановлено правильно. В противному разі положення циліндричного рівня виправляють за допомогою бокових юстировочних гвинтів.

б) вісь циліндричного рівня і візирна вісь зорової труби повинні лежати у паралельних горизонтальних площинах.

Кінці лінії довжиною 50-75 метрів закріплюють на місцевості кілками. З кінців лінії проводять подвійне нівелювання способом "вперед" (рис. У.14,а). Для цього нівелір встановлюють послідовно в точках А і В так, щоб окуляр і центр кілочка знаходились на одній вертикалі. За допомогою рейки або рулетки визначають висоту нівеліра "а" (відстань від кілочка до центру об'єктива). Нівелір встановлюють в робоче положення, виводять бульбашку циліндричного рівня на середину й беруть відлік по рейці, яка стоїть на кілочку на протилежному кінці лінії. При непаралельності візирної осі і осі рівня відлік по рейці "Ь" буде хибним на величину, перевищення И дорівнюватиме

Після цього нівелір встановлюють над точкою В і проводять аналогічні вимірювання. В цьому випадку перевищення

За рівністю правих частин рівнянь знаходимо:

Якщо величинаперевищуватиме 4 мм, то положення циліндричного рівня треба виправити. Для цього елеваційним гвинтом середню нитку сітки виводять на ВІДЛІК по рейці, що дорівнює При цьому бульбашка циліндричного рівня зійде із середини. Після виправлення перевірку необхідно повторити.


Рис. У.14. Перевірка головної умови нівеліра: а) способом "вперед"; б) способом


Перевірку головної умови нівеліра можна виконати й іншим спо­собом. Для цього проводять нівелювання способом "із середини" і "вперед". Так само, як і у першому способі, на кінцях лінії довжиною 50-75 м забивають кілочки або костилі. Встановлюють нівелір точно посередині між точками (кілками), а на них рейки і способом "із середини" визначають перевищення (рис. У. 14,6). Це перевищення буде еталоном (Ьет), бо при способі "із середини" всі інструментальні похибки компенсуються. Після цього встановлюють нівелір на одній з точок біля одного кінця лінії (наприклад, біля точки А) і визначають перевищення способом вперед (И). Потім обчислюють похибку:


Якщо величинабуде перевищувати 4 мм, необхідно обчислити правильний відлік " Ь" по дальній рейці за формулою:

, де а - відлік, взятий по ближній рейці. Після цього виправляють непаралельність осей, діючи таким же чином, як і при першому способі. Для контролю перевірку повторюють.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+