Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Види нівелірних робіт

Для потреб землевпорядкування, меліорації, сільського

будівництва можуть проводитись такі види нівелірних робіт.

1. Визначення відміток (висот) точок висотної зйомочної сітки. Цю роботу виконують шляхом прокладання шляхів технічного нівелювання з метою забезпечення висотами крупномасштабних (1 : 5 000 - 1 : 2 000) топографічних зйомок, а також різних інженерно- геодезичних робіт, які будуть виконуватись після зйомок.

Щільність і точність висотних сіток залежить від масштабів зйомок, висоти перерізу рельєфу, а також необхідності забезпечення висотними точками інженерних споруд (гребель, каналів і т.п.), землевпорядних, меліоративних та інших робіт.

2. Геодезичне трасування лінійних споруд. Це комплекс геодезичних робіт по прокладанню траси дороги, каналу, трубопроводу, лінії електропередач і т.п. Під трасою розуміють вісь лінійної споруди, позначену на місцевості кілками, або нанесену на карту (план). Трасування є найбільш поширеним видом робіт і включає в себе поздовжнє і поперечне нівелювання трас лінійних споруд.

3. Нівелювання поверхні. Проводиться з метою одержання топографічного плану у крупному масштабі (1 : 5 000 і крупніше) з висотою перерізу рельєфу 0,5-0,25 м. На поверхні, яка буде нівелюватися, попередньо розбивають сітку квадратів, вершини яких нівелюють і визначають їх висоти, а потім проводять горизонталі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+