Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поздовжнє і поперечне нівелювання

Нівелювання будь-якої лінії місцевості, що проводиться для визначення відміток (висот) характерних точок рельєфу вздовж цієї лінії, називають поздовжнім, а лінію, по якій здійснюється нівелювання, - віссю нівелювання. Це ламана лінія, яка повертає під різними кутами. Кутом повороту осі (траси) нівелювання називають кут між продовженням попереднього напрямку осі і наступним напрямом її праворуч або ліворуч від продовженого напряму. Поздовжнє нівелювання ведуть по осі майбутньої лінійної споруди - дороги, каналу, газопроводу і т.п. Перед нівелюванням проводять рекогносцировку майбутньої траси і вибирають оптимальний варіант її, при якому траса буде найкоротшою і обсяги земляних робіт - мінімальними.

Після вибору траси закріплюють стовпами або іншими знаками кути повороту траси, по осі нівелювання розбивають пікетаж. Для цього її провішують і розбивають на пікети - відрізки, горизонтальна проекція яких дорівнює 100 м. Початок і кінець кожного пікету закріплюють кілками довжиною 25-30 см і товщиною 3-5 см, які забивають майже врівень із землею. Поруч з пікетним кілком забивають ще один кілок, так званий "сторожок", який виступає над землею приблизно на 20 см. На затесі "сторожка", оберненому до пікетного кілка, вказують номер пікету. Нумерацію пікетних кілків починають з нуля і далі позначають арабськими цифрами. Наприклад, ПК0, ПК1, ПК2 і т.д. Кожний номер пікетної точки вказує, на якій відстані від початку траси вона знаходиться. Так, напис "ПК4" означає, що ця точка розміщена на відстані 400 м від початку траси. Якщо між сусідніми пікетними точками є характерні переломи рельєфу, вершини кутів повороту траси, ці точки також закріплюють на місцевості і називають їх плюсовими. На "сторожках" цих точок вказують відстань від попереднього пікету до точки, наприклад, ПК3+60 м.

Для визначення рельєфу місцевості, яка прилягає до осі нівелювання, часто проводять нівелювання у поперечному напрямі. Для цього на місцевості розбивають перпендикулярно до осі нівелювання так звані поперечники. їх розбивають по обидві сторони від траси на відстань 25-50 м. На поперечниках закріплюють кілками точки переломів рельєфу і на "сторожках" вказують їх положення відносно осі нівелювання. Наприклад, ПК5+15п (праворуч плюс 15 м), ПК5+25л (ліворуч плюс 25 м).

Вісь поздовжнього нівелювання прив'язують до реперів або марок - знаків державної геодезичної висотної мережі.

Одночасно з розбивкою пікетажу в полі ведуть записи у польовому журналі, так званій пікетажній книжці, яка має форму дещо видовженого блокнота шириною 10 см, сторінки якого виготовлені із міліметрового паперу. Посередині кожної сторінки журналу чорним олівцем проводять жирно пряму лінію, яку вважають за випрямлену вісь нівелювання. На цій лінії у певному масштабі (1 : 20 або 1 : 5 000) позначають пікетні й плюсові точки, вказуючи їх номери, а також стрілками показують повороти осі траси і надписують величини кутів повороту. Вздовж осі нівелювання визначають азимути (румби) її відрізків між вершинами кутів повороту, а також найпростішими інструментами ведуть зйомку ситуації у полосі майбутньої траси (рис. У.15). Пікетажна книжка є одним з основних польових документів і записи в ній мають бути чіткими і акуратними.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+