Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Нівелювання траси. Обчислення висот точок

Після розбивки пікетажу, закріплення пікетних і плюсових точок, винесення пікетів на криві приступають до нівелювання траси, у процесі якого визначають висоти названих точок.

Нівелювання виконують методом "із середини" з контролем на станції: перевищення визначають по чорній і червоній сторонах рейок, або (якщо рейки односторонні) при двох горизонтах приладу.

Починають нівелювання з прив'язки початкового пікету траси (ПК 0) до знаків державної геодезичної сітки. Прив'язку нівелірних ходів до грунтових або стінних реперів (марок) здійснюють

встановлюючи рейку на знак (рис. У.22,а).

Прив'язка до стінних марок, які звичайно вмонтовані у стінку вище горизонту приладу, в отвір марки встановлюють штифт, до якого прикріплюють

0 (нуль) підвісної рейки (рис. У.22,б). Відлік, взятий по підвісній рейці, записують у журнал нівелювання із знаком "мінус". При відсутності підвісної рейки позначають гостро заточеним олівцем на стіні проекцію горизонтальної сітки труби нівеліра, а потім сталевою рулеткою вимірюють відстань від проекції нитки до центра марки.

При прив'язці нівелір встановлюють посередині між репером і початковою (або найближчою до репера) точкою траси ПК 0 і, взявши відліки по рейках на репері і ПК 0, визначають перевищення невідомої по висоті точки ПК 0 над точкою з певною висотою - репером.

У відповідності із принципом геометричного нівелювання рейки на точках нівелювання траси повинні займати прямовисне положення. З цією метою на них кріпляться круглі рівні. Однак, у більшості випадків, при технічному нівелюванні рівні на рейках відсутні і рейка може займати похиле положення. В результаті замість правильного відліку "Ь", що відповідає прямовисному положенню рейки, буде одержано помилковий (більший) відлік "Ьм' (рис. У.23).

Різниця між ними дасть похибку відліку:

Ця похибка буде зростати прямо пропорційно величині відліку по рейці.

Наприклад, при

мм.

Щоб запобігти цій похибці, застосовують хитання рейки, ритмічно нахиляючи її вперед до нівеліра і назад. При цьому геодезист повинен зафіксувати найменший відлік по рейці " Ь", який відповідатиме прямовисному положенню рейки; звичайно ж у цей момент бульбашка циліндричного рівня має бути на середині (у нуль- пункті).

Здійснивши прив'язку, нівелюють трасу способом "із середини". При цьому розрізняють зв'язуючі і проміжні точки нівелювання.

Зв'язуючими називають точки, на які беруть відліки - задній і передній з двох суміжних станцій. Точки, розміщені між зв'язуючими точками, на які беруть тільки один відлік по чорній стороні рейки тільки з однієї станції, називають проміжними. Плюсові точки бувають, як правило, проміжними, але, в тому разі, коли плюсова точка використовується як іксова при нівелюванні пікету, вона вважається зв'язуючою.

До зв'язуючих відносяться й іксові точки (Х-точки), які застосовують на крутих схилах, коли неможливо пронівелювати увесь пікет, через те, що візирний промінь нівеліра йде вище рейки або "б'є в землю" (рис. У.24). У такому разі пікет розбивають на частини додатковими точками. які називають іксовими.

Відстані до цих точок не вимірюють, оскільки вони не є характерними точками рельєфу і потрібні тільки для визначення перевищень між пікетними точками. X- точки закріплюють дерев'яними кілками з рівно зрізаними верхніми торцями, на які встановлюють рейки. Іксові точки позначають на місцевості і в журналі1; іт.д.

Під час нівелювання траси дотримуються такого порядку:

Нівелір встановлюють на осі нівелювання або збоку від неї на станції

1 (рис. У.25) приблизно посередині між пікетними точками, і приводять у робоче положення. Зорову трубу наводять на рейки, встановлені на зв'язуючих точках і беруть відліки спочатку по чорній і червоній сторонах задньої рейки, а потім по чорній і червоній сторонах передньої рейки. Перед кожним відліком обов'яз­ково приводять бульбашку рівня на середину (на нульпункт) підйомним

гвинтом, який розміщений вздовж осі нівелювання або елеваційним гвинтом (у нівелірів НВ-1, Н-3).

Взявши відліки,

обчислюють перевищення за формулою (У.1) спочатку по відліках з
чорної сторони, а потім з червоної сторони рейок. Різниця між перевищеннями не повинна бути більшою 3-5 (в середньому 4) мм. Якщо перевищення, обчислені по чорній і червоній сторонах рейок, відрізняються більше ніж на 5 мм, взяття відліків повторюють спочатку. Після нівелювання зв'язуючих точок, задню рейку переносять на всі проміжні точки даного пікету і на кожній беруть відлік тільки по чорній стороні рейки.

Якщо при нівелюванні застосовуються односторонні рейки, контрольні відліки по задній і попередній точках беруть, змінюючи висоту приладу не менше якна 10 см.

Всі відліки записують простим олівцем у відповідних графах "Журналу нівелювання" встановленої форми (табл. У.2).

Закінчивши роботу на першій станції, задню рейку переносять на наступний пікетний кілок, а нівелір встановлюють на станції приблизно посередині між пікетами і вимірювання проводять у тому ж порядку: беруть відліки по задній точці по обох сторонах рейки, потім по передній точці також по обох сторонах рейки. Віднімаючи від задніх відліків передні, обчислюють перевищення, записують дані у журнал і рухаються вперед по трасі до закінчення роботи. Якщо вздовж траси трапляються репери державної геодезичної сітки, їх слід включити у нівелірний хід.

Для того, щоб одержати профіль місцевості в напрямку, перпендикулярному до напрямку траси, проводять нівелювання поперечних профілів. Якщо умови місцевості дозволяють, то всі точки на поперечних профілях нівелюють як проміжні. Якщо ж умови місцевості не дозволяють побачити всі точки поперечника з осі траси, то їх нівелюють з кількох станцій, як з нівелірного ходу, прив'язаного до траси. В кінці траси розімкнений нівелірний хід має бути прив'язаний до репера або марки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+