Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Обробка журналу нівелювання. Визначення висотної нев'язки, її розподіл. Визначення висот (відміток) точок нівелірного ходу

Мета обробки журналу нівелювання - визначення відміток (висот) точок пронівельованих вздовж і поперек осі траси. Дані журналу обробляють у такому порядку.

1. В кінці кожної сторінки журналу роблять посторінковий контроль. користуючись формулою:


тобто піврізниця суми задніх і передніх відліків по рейках повинна дорівнювати півсумі обчислених перевищень і сумі середніх перевищень.

За цією ж формулою проводять контроль по всьому нівелірному ходу. Для нашого прикладу (табл. У.2) контроль буде таким:

Якщо піврізниця сум задніх і передніх відліків не дорівнюватиме сумі середніх перевищень, треба шукати помилку в обчисленнях.

Нев'язка у перевищеннях обчислюється в такому порядку. Якщо нівелірний хід зімкнутий (нівелювання почалось у пікеті ПК 0 і на ньому й закінчилось), то сума середніх перевищень ходу повинна дорівнювати нулю. Практично ж ця сума завжди буде дорівнювати якомусь додатному або від'ємному числу, яке і буде нев'язкою.

У незамкненому ході сума середніх перевищень повинна дорівнювати різниці висот кінцевого (Нкін.) і початкового (Нпоч.) реперів.

Нев'язкабуде дорівнювати:

(У.13)

Для нашого прикладу (табл. У.2)= 9553-(144262-134721)=12 мм.

Знайшовши нев'язку у перевищеннях. порівнюють її з допустимою, яку обчислюють за формулою:

(У.14)

де- довжина нівелірного ходу в км.


На місцевості із значними ухилами. коли кількість станцій на 1 км ходу перевищує 25, допустиму нев'язку підраховують за формулою:

(У.15)

де- кількість станцій нівелірного ходу.

Якщо фактична нев'язка (4) буде дорівнювати допустимій (4 доп.) або буде меншою від неї, то фактичну нев'язку розподіляють з оберненим знаком порівну на всі перевищення. Поправки при цьому заокруглюють до цілих міліметрів. Поправки записують у "Журналі нівелювання" над середніми значеннями перевищень. Правильність розподілу нев'язки контролюють сумою всіх поправок. яка має дорівнювати нев'язці з оберненим знаком.

Якщо ж фактична нев'язкавиявиться недопустимою і помилок в обчисленнях нема, треба повторити нівелювання зв'язуючих точок.

Розподіливши висотну нев'язку, обчислюють відмітки зв'язуючих точок за формулою:, тобто висота наступної точки дорівнює висоті попередньої точки плюс відповідне перевищення.

Висоти проміжних точок обчислюють через горизонт інструмента (ГІ). Його визначають на кожній станції, де є проміжні точки. за формулою (У.4):

де- висота задньої зв'язуючої точки, а - відлік по чорній стороні рейки, встановленої на цій точці.

Віднявши від горизонту інструмента проміжний відлік (Пр), одержують висоту проміжної ТОЧКИ (Нпром ):

Приклад обчислень наведено в таблиці У.2.

Так, на станції 3 нівелюються точки зв'язуючі точки ПК 1 і ПК 2 та проміжна точка +43. Для знаходження висоти ПК 2 до висоти попередньої точки ПК 1 слід додати виправлене перевищення

Горизонт інструмента

Висота проміжної точки +43 буде


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+