Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2.1. Розрахунок житлового будівництва

Житлове будівництво сільського населеного пункту здійснюється в основному за рахунок одноквартальних одно- і двоповерхових житлових будинків з присадибними ділянками і господарськими будівлями. Крім цього передбачається будівництво блокованих і секційних будинків.

Співвідношення квартир в різних типах житлових будинків визначається завданнями на проектування і залежить від стратегічного розміщення населеного пункту в системі розселення - розміщення населеного пункту в зоні впливу промислового центру, в суто аграрному районі і т.д. При розрахунку житлового будівництва потрібно забезпечити кожну сім'ю окремою квартирою.

Кількість квартир при оперативних розрахунках визначається так:

де К - кількість квартир

Н - кількість населення на перспективу, чол.,

С - середній склад сім'ї, чол.

Підставивши дані, відповідно до завдання отримуємо такий результат:

Отже, необхідна кількість квартир для житлового будівництва становить 475.

Для подальших розрахунків прийнято таке співвідношення квартир в різних типах житлових будинків і такі розміри земельних ділянок (табл. 1)

Таблиця 1

Розрахунок житлового будівництва на перспективу

Типи житлових будинків

Кв., %

К-ть

квар-

тир

Кількість будинків

Розмір ділянок, га/кв

Загальна площа земельної ділянки, га

1

І кв. 1-2 пов. житл. буд

400,15І кв. 1-2 пов, житл. буд

100,25


2

2кв. 2 пов. Блок. Житл.

150,10


3

4 кв. 2 пов блок. житл. буд

100,06


4

8 кв. 2 пов. секц. житл. буд.

100,03


5

12 кв. 2-3 пов. секц. житл. буд.

150,03Разом

100

475
Розрахунок кількості сімей різного чисельного складу.

Проектування і будівництво житлового фонду на перспективу повинно здійснюватись з врахуванням забезпечення кожної сім’ї окремою квартирою. Тому потрібні дані про те, скільки і яких за чисельним складом сімей буде проживати в проектую чому населеному пункті. Відповідний розрахунок проводиться на основі демографічних даних статистики про сімейну структуру сільського населеного пункту.

Для розрахунку кількості сімей користуються відповідною методикою при заданих параметрах, які заносяться в таблицю 2.

Таблиця 2

Розрахунок кількості сімей різного чисельного складу

С

Р

С*Р

Кількість

Х сімей

Н чол.

1

8

8

45

45

2

24

48

134

268

3

26

78

145

435

4

22

88

122

488

5

10

50

56

20

6 і >

10

60

56

336

Н = 1854

С – чисельний склад сім’ї, чол.;

Р – відсоток сімей за чисельним складом;

С*Р – кількість сімей кожної групи;

Х – кількість сімей;

Н – чисельність населення, чол.

Розрахунок проведено за умови, що загальна чисельність населення на перспективу складає 1854 чоловік.

Загальна кількість сімей обчислюється за формулою:

Підставивши дані в формулу (див табл. 2), отримаємо

сімей

Кількість сімей і-го чисельного складу визначається за формулою:

,

де хі - кількість сімей відповідного чисельного складу;

Рі - відсоток сімей і-го чисельного складу.

Для прикладу визначено кількість сімей перших двох груп:

сімей

сім’ї

Аналогічно проводяться подальші розрахунки.

Розрахувавши кількість сімей кожної чисельної групи, визначається загальна людність в кожній з них.

На основі такого розрахунку визначається об’єм житлового будівництва: типи житлових будинків і їх кількість за умови забезпечення окремою квартирою кожної сім’ї.

Житлове будівництво в населених пунктах здійснюється, як правило, за типовими проектами, які розробляються проектними інститутами і рекомендуються для впровадження на певний період часу. В сучасних умовах ринкових відносин дозволяється будівництво житлових будинків за індивідуальними проектами з погодженням у відповідних інстанціях місцевої влади.

Для навчального процесу типові проекти житлових будинків підбираються із спеціальних каталогів і альбомів, що випускаються і рекомендуються відповідними державними інстанціями. Характеристика типових проектів заноситься в таблицю 3.


Таблиця 3

Зведений список капітального житлового будівництва

№ п/п

Тип житлових будинків

Одиниця виміру ОВ

Потрібна кількість ОВ

Кількість будинків

Показники одного будинку

Конфігурація і розміри в плані

Номер типового проекту, проектна організація

Кількість квартир

Площа забудови, м2

Житлова площа, м2

Загальна житлова площа, м2

Будівель-ний об’єм, м3

1

1 кв. 1 пов. мансардний

4 кім. ж.б.

квартира


2

1 кв. 1 пов. мансардний

5 кім. ж.б.

квартира


3

1 кв. 2 пов.

6 кім. ж.б.

квартира


4

2 кв. 2 пов. блокований

4 кім. ж.б.

квартира


5

4 кв. 2 пов. блокований

3 кім. ж.б.

квартира


6

8 кв. 2 пов. секційний.ж.б.

квартира


7

12 кв. 4 пов. секційний ж.б.

квартира
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+