Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2.2. Розрахунок культурно-побутового будівництва

Об’єм культурно-побутового будівництва в населених пунктах повинен забезпечити потребу населення в культурно-побутовому обслуговуванні.

До об’єктів культурно-побутового призначення відносяться адміністративні будинки, торговельний центр, дитячі заклади, школи, культурно-дозвільний центр, лікувальні і комунально-побутові заклади та інші, якими користується населення населеного пункту.

За спеціалізацією та видами об’єкти культурно-побутового призначення поділяються на:

§ дитячі дошкільні

§ шкільні

§ охорони здоров’я

§ культурно-освітні

§ комунально-побутові

§ громадського харчування

§ торговельно-розподільчі

§ адміністративно-господарчі

За територіальним охопленням обслуговування заклади обслуговування поділяються на:

§ заклади, які обслуговують жителів декількох населених пунктів

§ заклади, які обслуговують жителів одного населеного пункту

§ заклади, які обслуговують жителів окремих частин населеного

пункту

До першої групи відносяться: райдержадміністрація і районна рада, будинок культури, універмаги, середня школа, лікарня та інші.

До другої групи – школа, фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП), лазня, заклади торгівлі та інші.

До третьої групи – дитячі заклади, продовольчі та інші магазини з врахуванням нормативних радіусів обслуговування.

Перша група системи – це заклади епізодичного користування, друга група – заклади періодичного користування, третя група – заклади повсякденного користування

Вмістимість (потужність) об’єктів культурно-побутового призначення приймається при оперативних розрахунках за нормативними показниками на 1000 чол. населення, а також іншими, що регламентуються Державними будівельними нормами України «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92. Видання офіційне» і Державними будівельними нормами України «Планування і забудова сільських поселень. ДБН Б.2.4–1-94. Видання офіційне. Київ – 1994.» (Додаток 1).

Розрахунок окремих закладів обслуговування проводиться з врахуванням населення сусідніх сіл (середня школа, лікарня, будинок культури, побуткомбінат, та інші.)

Прийнятий перелік об’єктів обслуговування, розрахунок їх вмістимості і розміри земельних ділянок при них заносяться в таблицю 4. Прийняті типові проекти культурно-побутового обслуговування і їх параметри заносяться в таблицю 5 .

Вмістимість об’єктів культурно-побутового призначення визначається за нормативними показниками на 1000 чоловік, а також за рекомендаціями ДБН.

Розрахунок культурно-побутового будівництва наведено в таблиці 3 (розрахунок культурно-побутового будівництва) та таблиці 4 (зведений список культурно-побутового будівництва).

Таблиця 4

Розрахунок культурно-побутового будівництва

Назва об’єкту

Одиниця виміру (ОВ)

Норма ОВ на 1000 чол.

Потрібна кількість ОВ

Норма земельної ділянки, га

Загальна площа, га

1

2

3

4

5

6

7

1

Адміністративний будинок

об’єкт

1

12

Середня школа

учень

200
3

Дім Просвіти

місце

200
4

Дит. садок

місце

90
5

Торговий центр


5.1

Продовольчий магазин

торг. площа, м2

110
5.2

Магазин промтоварів

торг. площа, м2

80
5.3

Їдальня-кафе

сид. місце

40
5.4

Комбінат побутового обслуговування

Робоче місце

11
5.5

Готель

місце

8
6

Фельд.–акуш. пункт

об’єкт

7

Церква

об’єкт

8

Хлібопекарня

об’єкт

9

Комун. блок


9.1

Котельня

об’єкт

9.2

Лазня


9.3

Пральня


10

Пожежне депо

пож. маш.


ВсьогоЗведений список культурно-побутового обслуговування Таблиця 5

Назва об’єкта

Одиниця

виміру

Показники одного об’єкту

Кількість об’єктів

Конфігу-рація і розміри в плані

Номер типового проекту, проектна організація

Вмістимість

Площа забудови, м2

Корисна площа, м2

Будівельний об’єм, м3

1

Адміністративний будинок

об’єкт
2

Середня школа

учень
3

Дім Просвіти

місце
4

Дит. садок

місце
5

Торговий центр:

об’єкт
5.1

Продовольчий магазин

торг.пл., м2
5.2

Магазин промтоварів

торг.пл., м2
5.3

Їдальня-кафе

сид. місце
5.4

К П О

роб.місце
5.5

Готель

місце
6

Лікарня

об’єкт
7

Церква

об’єкт
8

Хлібопекарня

об’єкт
9

Комун. блок

об’єкт
9.1

Котельня

об’єкт
9.2

Лазня

помив.місць
9.3

Пральня

кг. біл./доб.
10

Пожежне депо

пож.маш

ВсьогоMagistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+