Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.6. Квалітети

Квалітет (ступінь точності) - це сукупність допусків, що відповідають одному рівню точності для всіх номінальних розмірів. Квалітет позначається порядковим номером, що зростає зі збіль­шенням допуску. Передбачено 20 квалітетів: 01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; б; 7; S; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 1б; 17; 1S.

Скорочений допуск за одним із квалітетів позначається латин­ськими літерами ІТ - «стандартний допуск»; наприклад, ІТ7 позначає допуск за 7-м квалітетом.

Допуски з 5-го до lS-го квалітету визначають за формулою IT = Ki, де К - коефіцієнт, який залежить від квалітету; і - одиниця допуску.

Для розмірів до 50 мм допуски в квалітетах від 01-го до 4-го визначені за формулами:

Розрахунок допусків і граничних відхилень для кожного інтервалу номінальних розмірів виконується за середнім геометричним (Du) його граничних значень

За квалітетами ІТ01; ІТ0; ІТ1 виготовляють кінцеві міри довжини, а за квалітетами ІТ2, ІТ3 і ІТ4 - калібри і вироби особливої точності. Допуски в цих квалітетах визначаються за відповідними формулами.

Квалітет вибирають на стадії конструювання виробу; цей відпо­відальний процес вимагає ретельного аналізу технічних вимог, що пред’являються до виробу і до умов його роботи. Необгрунтоване завищення квалітету веде до ускладнення технології виробництва, а отже, до підвищення вартості виробів; з іншого боку, заниження його викликає зменшення надійності і довговічності роботи виробу в цілому.

Орієнтовно можна керуватися наступними рекомендаціями: квалітети ІТ5 і ІТ6 застосовують у точному машинобудуванні, коли з’єднання повинні мати малі коливання зазорів і натягу при високій точності форми і розташування поверхонь валів і отворів (наприклад, у з’єднаннях посадочних поверхонь підшипників кочення, поршневих пальців, корінних і шатунових вкладишів колінчастого вала, а також деталей плунжерних пар паливного насоса двигуна). Поверхні за квалітетами ІТ5 і ІТ6 отримують при тонкому шліфуванні, алмазному розточуванні, хонінгуванні, притиранні, доведенні та калібруванні.

Квалітет ІТ7 - основний квалітет, за яким виготовляють вироби кораблів та суден. Розміри за квалітетом ІТ7 отримують при чистовому шліфуванні, точному простяганні та остаточному (чистовому) розгор­танні отворів.

Квалітети ІТ8 і ІТ9 призначають для деталей і виробів, що працюють при невисоких частотах обертання і спокійних наванта­женнях, коли не потрібна висока точність з’єднань. Розміри за ними забезпечуються при тонкому точінні і розточуванні, чистовому фрезеруванні, зенкеруванні і попередньому розгортанні отворів і прецизійному литті.

Квалітети ІТ10-ІТ12 застосовують для деталей невідповідних з’єднань, у яких коливання зазорів до 0,1 мм не впливає на роботу виробу.

Квалітети ІТ14-ІТ18 передбачені для невідповідних розмірів, посадки в цих квалітетах не призначаються. Квалітети поширюються на розміри виробів, що грубо обробляються різанням, а також на заготовки, що отримуються шляхом кування, гарячого штампування, лиття в землю і кокіль, прокатки та зварювання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+