Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.7. Позначення допусків і посадок на кресленнях, їх засто­сування в суднобудуванні та судноремонті

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД передбачає три випадки нанесення гра­ничних відхилень лінійних розмірів у робочих кресленнях:

1) Умовними позначеннями полів допусків та посадок, наприк­лад: 18H6; 60f6.

2) Чисельними величинами граничних відхилень.

Знаючи номінальний розмір і обидва граничних відхилення, можна позначати допуск на кресленнях. Для цього після номінального розміру меншим шрифтом указуються відхилення зі своїми знаками (рис. 8.13, а).

Рис. 8.13


Коли обидва відхилення мають однакову величину, але різні знаки, то абсолютне значення відхилень пишуть на кресленні один раз, але перед ним ставлять знак «+» (рис. 8.13, б).

Відхилення, яке дорівнює нулю, на кресленні не вказують (рис. 8.13, в, г).

Примітка. Граничні відхилення записуються до останньої значущої цифри включно з вирівнюванням числа знаків у верхньому та нижньому відхиленні додатком нулів.

Таким чином, допуск може бути заданий у наступних шести варіантах:

Усі ці розміри на кресленнях подаються у міліметрах.

3) Умовними позначеннями полів допусків і праворуч в дужках - чисельними величинами граничних відхилень, наприклад:

На складальних кресленнях граничні відхилення розмірів деталей або умовні позначення показують у вигляді дробу: в числівнику завжди вказується умовне позначення або чисельні величини вала,

Рис. H.l4


Основні посадки (наприклад,) - це посадки, вяких поля допусків отворів і валів одного квалітету.

Наприклад,- позначення посадочного вала 7 квалітету в системі отвору, з основним отвором 7-го квалітету, номінальним

діаметром спряжених деталей 100 мм;- позначення посадочного отвору 7 квалітету в системі вала, з основним валом 7-го квалітету, номінальним діаметром спряжених деталей 100 мм.

Іноді використовують комбіновані посадки - це посадки, які утворені сполученням поля допуску отвору одного квалітету з полем допуску вала іншого квалітету однієї системи.

Наприклад,- позначення посадочного вала б квалітету в системі отвору, з основним отвором 7-го квалітету, номінальним діаметром спряжених деталей 100 мм.

Поєднання полів допусків валів та отворів із різних систем ГОСТ 25347-S9 не рекомендує.

При номінальних розмірах 1-500 мм рекомендується 70 посадок у системі отвору і 61 посадка у системі вала (основних та комбіно­ваних).

Для переважного використання виділено 17 посадок у системі отвору та 10 посадок у системі вала (табл. 8.2).

Таблиця 8.2

Посадки переважного використання для розмірів від 1 до 500 мм


При обранні посадки з гарантованим зазором головним завданням є забезпечення найменшого тертя між поверхнями вала і втулки, які торкаються одне одного і, як наслідок, найменшого їх зносу.

Посадка з натягом забезпечується силою тертя між поверхнями деталей та залежить від величини натягу. Тому при обранні посадки з натягом визначають допустимі значення найбільшого та найменшого натягу.

Посадки типумають малий гарантований зазор, що сприяє доброму центруванню деталей і відсутності ударів під час зміни навантаження. При доброму змащенні посадки використовують для спряження шийки колінчатого валу з шатуном у поршневому двигуні, вала ротора турбіни і шпинделя станків, клапанів.

Посадкавикористовується для деталей, які повинні легко входити одна в одну, з можливо малим зазором при великих допусках на неточність виготовлення. Маховики, штурвали, рукоятки на квадратах валів; пальці в переводних важільних механізмах; хомути, затискні скоби на валах; посадочні місця лючков, заглушок у корпусах; шарнірні болти в топічних дверцях.

„ Н7 Н7 , „

Посадки -у— ; ут використовуються для з єднання деталей, які працюють в основному при помірних та сталих швидкостях і при безударному навантаженні (наприклад, вали, що обертаються в підшипниках і шпинделі).

Посадкимають відносно великі зазори і вико­ ристовуються для рухомих з’єднань при великій довжині втулки й частоті обертання 1000 хв-1 (наприклад, цапф валів із втулками підшипників у відцентрових насосах, у приводах шліфувальних станків і турбогенераторів, валів холостих шківів і коліс, які вільно обертаються).

Посадкихарактеризуються відносно великими зазорами і використовуються для з’ єднання деталей, що працюють з великими швидкостями, коли за умов роботи деталей допускається неточне центрування (наприклад, у дорожніх та інших машинах).

Посадкавикористовується для з’єднань із гарантованим зазором у конструкціях малої точності та для з’єднань, які працюють в умовах запиленості та забруднення: вали в підшипниках; шестерні та муфти грубих механізмів, які вільно сидять на валах; центруючі буртики кришок двигунів внутрішнього згоряння в кільцевих канавках втулок; штоки водяних вентилів у натискних сальникових втулках та отворів корпусів; вісі важелів, пальців і штирів ілюмінаторів та кришок люків, механізми водонепроникних дверей.

Посадкавикористовується для з’єднань стальних стяжних кілець, обліцовки гребних валів, плунжерів насосів; з’єднань рамових та мотильових шийок колінчастих валів під насадку щік; великих зубчастих венців та ін.

Посадказастосовується для з’єднань втулок у глухих під­шипниках і підп’ятниках, товстостінних втулок (без стопорів) для валів портових механізмів; втулок для штирів руля в петлях ахтерштевня; венців зубчастих та черв’ячних коліс та ін.

Використання посадок. У ковзних посадках найменший зазор дорівнює нулю, тому вони знаходяться на межі між нерухомими та перехідними посадками. При доброму змащенні деталі перемі­щуються одна відносно одної вільно (наприклад, направляючі та пінолі в станках, поршневі штоки в циліндрах насосів і поршневих машин, циліндричні місця посадок розпилювачів форсунок, направ­ляючі клапанів і відсікачів паливних насосів; маховики, шківи та глухі муфти, які сидять на валах на шпонках, при довжині ступки більше діаметру вала; зубчасті колеса та нероз’ємні ексцентрики.

Посадкавикористовується для з’єднань із збільшеним гарантованим зазором у конструкціях малої точності та для з’єднань, які працюють в умовах запиленості та забруднення: клинові шпонки в пазах валів та втулки; пальці та штирі в палубних башмаках, талрепах, петлях, скобах, палубних механізмах; вали в підшипниках; шестерні та муфти грубих механізмів, які вільно сидять на валах; центрируючі буртики кришок двигунів внутрішнього згоряння в кільцевих канавках втулок; штоки водяних вентилів у натискних сальникових втулках та отворів корпусів; вісі важелів, пальців і штирів ілюмінаторів та кришок люків, механізми водонепроникних дверей.

Посадкидають добру точність центрування і забез­печують швидку зборку. Їх використовують для швидкохідних шківів, коліс редукторів, маховичків, рукояток, муфт, установочних коліс.

Раніше, до введення ГОСТу 25347-82 на посадки, діяв ОСТ, у якому позначення посадок були наочнішими. Так гаряча посадка позначалася скороченням Гр; пресова - Пр; легкопресова - Пл; глуха - Г; туга - Т; напружена - Н; щільна - П; ковзання - С; руху - Д; ходова - X; легкоходова - Л. Системі отвору було привласнено символ - «А», системі вала - «В». Для того, щоб легко було орієнтуватися в посадках за ГОСТом, що діє в даний час, а також для полегшення практичного вибору посадок у табл. 8.3 (Частина ІІ. Додаток В) наведемо приклади посадок за системою ОСТ і посадок, що відповідають їм, за ГОСТом 25347-82.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+