Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.4. Залежні і незалежні допуски розташування

Незалежний допуск розташування встановлюється з умов правильної роботи деталі чи вузла, і величина його не залежить від дійсних відхилень площини.

Залежний допуск розташування (або форми) - це допуск, величина якого залежить не тільки від заданого граничного відхилення роз­ташування, але і від відхилень поверхонь деталей.

Залежні допуски призначаються для деталей, що спрягаються з контрдеталлю одночасно за двома чи декількома поверхнями і для яких вимоги взаємозамінності зводяться до забезпечення складання. Контроль розташування в таких випадках виконують комплексними калібрами, пристроями та універсальними вимірювальними засобами.

Величина залежного допуску розташування визначається дійсними відхиленнями розмірів поверхонь деталей.

Залежним називається допуск форми чи розташування, мінімальне значення якого вказується в кресленнях або технічних вимогах і яке допускається перевищувати на величину, що відповідає відхиленню дійсного розміру деталі від найбільшого граничного розміру вала чи найменшого граничного розміру отвору:

де Гтт - мінімальна частина допуску, пов’язана при розрахунку з найменшим зазором; ТДСД - додаткова частина допуску, що залежить від дійсних розмірів розглянутих поверхонь.

На рис. 10.12 показано деталь з отворами різних розмірів 025Н8(+0 033) та 015Н8(+0 027).


Припустимо, що встановлений допуск на відхилення співвісності дорівнює 0,05 мм. При виконанні отворів з найбільшими граничними розмірами (25,033 і 15,027) сумарний зазор у з’єднанні з деталлю збільшується, порівняно з мінімальним значенням, на 0,06 мм. У цьому випадку може бути допущена додаткова частина допуску на відхилення від співвісності, яка дорівнює половині збільшеного зазору, тобто 0, 03 мм, та допустиме відхилення від співвісності становить 0,08 мм (0,05 + 0,03). Збирання деталей не порушиться.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+