Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.5. Сумарні допуски форми та розміщення поверхні

Радіальним биттям називається різниця А найбільшої і найменшої відстаней від точки реального профілю поверхні обертання базової осі в розрізі площиною, яка перпендикулярна до базової осі (рис. 10.13).

Рис. 10.13. Схема радіального биття (а) і приклад його позначення на кресленнях (б)


Торцевим биттям називається різниця А найбільшої і найменшої відстаней від точок реального профілю торцевої поверхні до площини, яка перпендикулярна до базової осі (рис. 10.14).

Рис. 10.14. Схема торцевого биття (а) і приклад його позначення на кресленнях (б)