Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.10. Породне районування овець

Територія України має різноманітні кліматичні умови, кормові фактори і традиції розведення овець тих чи інших порід. Науко­во-технічний прогрес дещо змінив традиційність у розведенні по­рід цих тварин. Для комплектування великих механізованих ферм з метою проведення промислового схрещування в ту чи ін­шу зону України завозили овець генотипів (порід, типів, ліній), яких тут раніше не розводили. Породне районування, яке постій­но відзначалося найбільшою пристосованістю порід до кліматич­них умов, тепер дещо змінилося, а отже, змінилися і системи роз­ведення овець. З метою максимального використання потенцій­них можливостей племінних тварин і підвищення продуктивності товарного вівчарства до рівня племінного в Інституті тваринниц­тва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» розроблено чітку систему розведення овець у різних регіонах України з ура­хуванням породного районування. Залежно від можливостей ко­жної області запропоновано системи розведення і комплектуван­ня маточних стад, які передбачають наявність у кожній області селекційних отар, племрепродукторів і товарних господарств (табл. 2.2).

Отже, природним районуванням в Україні передбачено розве­дення порід овець тонкорунного напряму продуктивності — аска- нійської та прекос; напівтонкорунного — цигайської та кросбред- них типів; смушкового — сокільської, каракульської, багатоплід­ного каракульського типу; молочно-м’ясо-вовнового — гірсько- карпатської. Розведення асканійської тонкорунної породи перед­бачено в господарствах Херсонської, Миколаївської, Кіровоград­ської, Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей; по­роди прекос — Сумської, Харківської, Тернопільської, Вінницької, Рівненської, Чернігівської, Чернівецької та Львівської областей; сокільської та каракульської — Полтавської області. Розведення овець каракульської породи заплановано також в окремих районах

Таблиця 2.2. Розміщення порід і породних типів овець в областях України


Одеської, Херсонської, Чернівецької областей. Цигайська порода є плановою для Донецької, Одеської областей та АР Крим, у Кар­патах — гірськокарпатські породи. Останніми роками в Україні проведено роботи із створення масивів кросбредних овець у Херсонській, Харківській, Чернівецькій, Сумській, Одеській, Дніпропетровській областях.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+