Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. Стерильні і асептично приготовлені ліки

Досягнення фармацевтичної промисловості у розробці та введенні у практику нових ефективних лікарських препаратів, розширення їх збуту багато в чому пов’язані із суворим дотриманням вимог, закладе­них у кодекси міжнародно визнаних правил, і навпаки, лікарські пре­парати, що розробляються і постачаються споживачеві без дотримання цих правил, не можуть бути зареєстровані у країнах, ринки яких най­більш перспективні для виробників лікарських засобів.

Лікарські засоби — специфічні продукти виробництва, якість яких спо­живач не може оцінити самостійно, тому гарантія якості, ефективності й безпеки - одне з головних завдань держави в охороні здоров’я населення.

Норми GMP були введені у зв’язку з бурхливим розвитком фарма­цевтичної галузі у світі і необхідністю жорсткого контролю у сфері ви­робництва лікарських засобів. В результаті розвитку концепції GMP у світовій практиці сформувалася теза: якість не може бути добавлена у лікарський продукт шляхом випробувань: вона повинна бути закладена в процес виробництва. Ця теза стала ідеологічною основою концепції GMP і з часом поширилася по всьому світі.

Стандарти GMP систематизують роботу щодо забезпечення якості лікарських засобів, при цьому велика увага приділяється документаль­ному оформленню контролю за всіма процесами: від якості сирови­ни до готової продукції GMP — це перелік вимог, які висуваються до підприємства-виробника лікарських засобів стосовно навчання і ква­ліфікації персоналу, обладнання, приміщень виробничих цехів, якості інгредієнтів, зберігання і транспортування продукції. Найважливіші елементи GMP:

- відповідність усієї технологічної і контрольної документації підприємства реєстраційному досьє на відповідний препарат;

- строгий контроль за дотриманням правил виробництва лікар­ських засобів;

- забезпечення населення ефективними і гарантовано якісними лікарськими препаратами;

- підтримка здоров'я населення країни і національної безпеки. 

Впровадження міжнародних стандартів GMP — процес складний, трудомісткий, вартісний і в той же час необхідний для фарміндустрії України. Для того щоб підприємства працювали на повну потужність, вітчизняні виробники лікарських засобів повинні вийти на світовий ринок. Широке впровадження стандартів GMP має забезпечити нор­мальну роботу фармпідприємств, а в кінцевому підсумку захистити на­селення України від неякісної лікарської продукції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

3. Стерильні і асептично приготовлені ліки