Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.1. Виробництво мазей, лініментів, паст

М’які лікарські засоби в основному призначені для нанесення на шкіру, рани, слизові оболонки. Вони характеризуються специфічними реологічними властивостями при установленій температурі зберіган­ня: неньютонівським типом течії, відповідною структурною в’язкістю, псевдопластичними або пластичними властивостями. По зовнішньому вигляду вони повинні бути однорідними.

М'які лікарські засоби містять діючі та допоміжні речовини. Допоміжні речовини за їх функціональним призначенням можна класифікувати як:

- м’які основи-носії (вазелін, ланолін, поліетиленоксиди та ін.);

- речовини, які підвищують температуру плавлення і в’язкість (парафін, спермацет, гідрогснізовані рослинні олії, воски та ін.);

- гідрофобні розчинники (мінеральні масла і рослинні олії, ізо- пропілпальмітат, ізопропілміристат, бензилбензоат);

- вода і гідрофільні розчинники (етанол, ізопропанол, пропілен- гліколь, пропленкарбонат, диметилсульфоксид);

- емульгатори типу о/в (натрію лаурилсульфат, емульгуючий віск (емульгатор №1), солі вищих жирних кислот та ін.);

- емульгатори типу в/о (вищі жирні спирти, холестерин, спирти шерстного воску та ін.);

- драглеутворювачі (кислота альгінова та її солі, поліетилен низь­комолекулярний, бентоніти, каолін, кремнію діоксид колоїдний, желатин тощо);

- антимікробні консерванти (бензалконію хлорид, кислоти бен­зойна і сорбінова та їх солі, спирт бензиловий, крезол, хлоркре- зол, етанол тощо);

- антиоксиданти (и-токоферол, кислота аскорбінова, бутилгідро- окситолуол, натрію метабісульфіт та ін.);

- солюбілізатори (бета-циклодскстрин. гідрофільні ПАР);

- речовини для створення або стабілізації певного значення рН (кислота лимонна, фосфорнокислі солі натрію тощо);

- барвники.

М’які лікарські засоби можна класифікувати як:

- мазі;

- креми;

- драглі;

- пасти;

- лініменти.

Мазі - м’які лікарські засоби для місцевого застосування, диспер­сійне середовище яких при встановленій температурі зберігання має неньютонівський тип течії і високі значення реологічних параметрів.

Гідрофобні мазі

Гідрофобні мазі готуються на вуглеводневих основах (вазелін, мас­ло вазелінове, парафін) і можуть містити інші ліпофільні допоміжні ре­човини (рослинні олії, жири тваринного походження, віск, синтетичні гліцериди та ін.).

Гідрофобні абсорбційні мазі

Гідрофобні абсорбційні мазі - це мазі, які при втиранні в шкіру можуть абсорбувати ексудат. Основи для них можуть бути розділені на дві групи:

- гідрофобні основи, які складаються з вуглеводнів і емульгаторів типу в/о (вазелін, ланолін, спирти шерстяного воску, до складу їх можна вводити значну кількість води або водних розчинів з утворенням емульсії типу в/о);

- гідрофобні основи, які є емульсіями в/о або о/в/о (вазелін і ла­нолін водний).

Гідрофільні мазі

Гідрофільні мазі, як правило, є гіперосмолярними і при застосу­ванні можуть абсорбувати значну кількість ексудату. Основи для них можна розділити на дві групи:

- водорозчинні основи, які містять гідрофільні неводні розчинни­ки (поліетиленоксид-400, пропілен гліколь тощо);

- водозмивні основи, які, окрім водорозчинних полімерів і гід­рофільних неводних розчинників, містять ліпофільні речовини (вищі жирні спирти, вазелін, масло вазелінове, ланолін, віск).

Креми

Креми — м’які лікарські засоби для місцевого застосування, які являють собою дво- чи багатофазні дисперсні системи, дисперсійне середовище яких при встановленій температурі зберігання має ненью- тонівський тип течії і низькі значення реологічних параметрів. Креми можуть бути гідрофільними і гідрофобними.

Пасти

Пасти — м’які лікарські засоби для місцевого застосування, які являють собою суспензії, що містять більше 20 % твердої дисперсної фази, рівномірно розподіленої в основі. Як основи для паст можуть бути використані основи для мазей, кремів, драглів.

Лініменти

Лініменти — м’які лікарські засоби для місцевого застосування, які плавляться при температурі тіла; застосовуються, як правило, шляхом втирання (linera) в шкіру.

Технологічний процес виробництва мазей включає наступні стадії:

- підготовка виробництва;

- підготовка лікарських і допоміжних речовин, основи;

- введення лікарських речовин в основу;

- гомогенізація:

- фасування і маркування готової продукції.

При підготовці лікарських і допоміжних речовин і введенні в основу активних компонентів необхідно враховувати тип дисперсної системи, тип мазевої основи і фізико-хімічні властивості лікарських і допоміжних речовин. Підготовка лікарських і допоміжних речовин, як правило, зводиться до подрібнення, просіювання, відважування і (або) розчинення лікарських речовин. Компоненти мазевої основи піддають плавленню, змішуванню або емульгуванню з подальшою фільтрацією для очищення від механічних домішок.

ГІри перемішуванні значних кількостей гетерогенних мазей у ре­акторах не вдається досягти рівномірного диспергування лікарської речовини у мазевій основі. З цією метою мазь піддають гомогенізації, яку здійснюють в більшості випадків при підвищеній температурі, в межах 40-70 °С, залежно від типу мазевої основи. Для цієї мети ви­користовують різні типи мазетерок, колоїдні млини, апарат роторно- пульсаційний га інше устаткування.

Нині широкого розповсюдження набули апарати роторно-пульсаційні (РПА). РПА бувають занурювального (вмонтованого) і проточно­го (прохідного) типів.

РПА занурювального типу виконують роботу мішалок, які помі­щаються в реактор. До такого типу РПА відносяться гідродинамічні апарати роторного типу (ГАРТ), що серійно випускаються Таллінським заводом хімічного машинобудування, і занурювальні апарати у вигляді реактора-гомогенізатора (рис. 4.1). Даний тип РПА встановлюють для підвищення ефективності перемішування додатково до інших типів мі­шалок. Не дивлячись на конструктивну простоту, занурювальні РПА не забезпечують достатньо однорідної обробки всієї маси продукту. їх застосування виправдане при невеликих об’ємах середовищ з невисо­кою в’язкістю.

Найбільшого поширення набули РПА проточного типу (рис. 4.2), які складаються з ротора і статора, поміщених в корпус і виконаних у вигляді почергових коаксіальних циліндрів з прорізами (отвора­ми) або у вигляді концентрично розташованих зубів. У внутрішній зоні мотора можуть бути встановлені лопаті або ножі, що забезпе­чують подрібнення крупних фракцій дисперсної фази і поліпшують умови перемішування і транспорту оброблюваного середовища, що надходить, як правило, по всьому патрубку і рухається від центру до периферії пристрою.

При виготовленні МЛФ, що містять антибіотики та інші речови­ни з частинками підвищеної міцності, рекомендується застосовувати апарати роликового типу, в яких додатковими диспергуючими тілами служать ролики, розташовані між ротором і статором. РПА проточного типу і роликові гомогенізатори випускаються НВО “Прогрес” (Санкт-


Рис. 4.1. Реактор-гомогенізатор MACLiF РН-500В фірми “OLSA” (Італія): 1 - корпус; 2 - кришка; 3 - рамна мішалка; 4 - лопатева мішалка; 5 - тур­бінна мішалка Polytron; 6 — завантажувальний люк; 7 - тефлонові шкребки


Петербург); із зарубіжних виробники це устаткування виробляє фірма “Janke and Kunkel К. G.” (Німеччина).

М’які лікарські засоби контролюють за наступними показниками якості: опис, ідентифікація, однорідність, маса вмісту упаковки, мікро­біологічна чистота, супутні домішки, кількісне визначення.

При необхідності для м’яких лікарських засобів додатково контро­люють розмір частинок, pH, кислотне і перекисне числа, колоїдну термічну стабільність.

Упаковка для м’яких лікар­ських засобів повинна бути ін­диферентною по відношенню до препарату; щільно закупорю­ватися для запобігання контакту вмісту з навколишнім середови­щем; при необхідності герметич­ною і світлонепроникною. Пере­вагу слід віддавати металевим тубам, що необоротно стиска­ються, з внутрішнім лаковим по­криттям, захисною мембраною і латексним кільцем. Можуть ви­користовуватися інші види пер­винної упаковки, що відповіда­ють зазначеним вимогам.

Упаковки із стерильними м’якими лікарськими засобами повинні бути герметичними і мати пристосування для контр­олю першого відкриття, наприклад, захисну мембрану.

Упаковки для назальних, вушних, очних, ректальних і вагіналь- них м’яких лікарських засобів повинні бути забезпечені відповідними аплікаторами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+