Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1.1. Види технологічних процесів

Технологічні процеси поділяються:

• за рівнем уніфікації - одиничні, типові і групові;

• за рівнем досягнень науки і техніки - перспективні, тимчасові і стандартні;

• за змістом операцій переміщення - комплексні;

• за деталізацією опису - маршрутні, операційні і маршрутно-операційні.

Одиничний технологічний проиес - це виготовлення або ремонт одиничного виробу незалежно від типу виробництва (мається на увазі виріб, що виготовляється в одному екземплярі, наприклад, експериментальний зразок продукції, яку готують до впровадження у виробництво або для проведення досліджень).

Типовий - це виготовлення групи виробів з загальними конструкційними і технологічними ознаками, наприклад, виготовлення великої партії електричних машин на підприємстві, що спеціалізується в цій галузі.

Груповий - виготовлення групи виробів з різними конструкційними ознаками, але з загальними для їх виготовлення техноюгіч-ними ознаками.

Перспективний - процес, що відповідає сучасним досягненням науки і техніки, методи і засоби здійснення якого повністю або частково необхідно освоїти на підприємстві.

Робочий - процес, який виконується на підприємстві за наявною технологічною і конструкторською документацією.

Проектний процес - виконується за попереднім проектом технологічної документації для перевірки способів виготовлення виробів, які належить впровадити у виробництво.

Тимчасовий - процес, який застосовується на даному підприємстві упродовж обмеженого періоду часу, що зумовлено відсутністю відповідного обладнання або через аварію.

Стандартний - процес, який встановлено чинними стандартами.

Комплексний - процес, що складається з комплексу операцій з навантажувально-розвантажувальних робіт.

Всі загальні процеси можна виконувати за різними видами технологічної документації.

Маршрутний опис технологічного процесу - скорочений опис усіх технологічних операцій у маршрутній карті за послідовністю їх виконання без зазначення переходів і технологічних режимів.

Маршрутно-операиійний - скорочений опис технологічних операцій у маршрутній карті в порядку їх виконання з повним описом окремих операцій в інших технологічних документах.

Операиііший опис технологічного процесу - повний опис технологічних операцій, із зазначенням обладнання, оснащення, основного і допоміжного інструментів, режимів обробки та матеріалів, які використовують при виконанні операції.

Частинами технологічного процесу виготовлення електричних машин і трансформаторів є формоутворення, лиття, спікання, обробка тиском, термічна і механічна обробки, складання, склеювання, монтаж, контроль якості, маркування, консервація, запаковування тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+