Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Загальні питання проектування технологічних процесів

У відповідності з усталеними поняттями, закріпленими нормативними документами, під терміном технологічний процес розуміють частину виробничого процесу, скеровану на цілеспрямовані дії для зміни стану предметів праці. У нашому випадку, предметом праці виступають складові частини і заготовки, які використовують при виготовленні електричних машин, трансформаторів, апаратів та інших видів електромеханічних перетворювачів, продукування яких є метою електромашинобудівних і приладобудівних підприємств.

Виробничий процес - сукупність усіх дій працівників і знарядь, які необхідні на конкретному підприємстві для виготовлення або ремонту виробів. За призначенням виробничі процеси поділяються на: основні, допоміжні і обслуговувальні.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1.1. Загальні питання проектування технологічних процесів