Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1.3. Вихідна інформація, розробка і передавання у виробництво нових технологічних процесів

Вихідну інформацію для розробки технологічних процесів поділяють натри види: базову, керівну і довідкову.

Базова інформація містить дані, які є в конструкторській документації і програмі випуску конкретного виду виробу.

Керівна інформація містить дані державних стандартів і стандартів підприємства, які встановлюють вимоги до технологічних процесів і методів керування ними; а також у стандартах на обладнання та оснащення; удокументації на діючі технологічні процеси; в технологічних інструкціях; в матеріалах з вибору технологічних нормативів (режими обробки, припуски, норми витрат матеріалів тощо); у документації з техніки безпеки і промислової санітарії.

Довідкова інформація - це дані, що є в документації дослідного виробництва: описах прогресивних методів виготовлення; каталогах, паспортах, довідниках, альбомах - компонувань прогресивних засобів технологічного оснащення і методичних вказівках з керування технологічними процесами.

В основу розробки технологічних процесів покладено два принципи: технічний і економічний. У відповідності з технічним принципом технологічний процес, що проектується, повинен повністю забезпечувати виконання всіх вимог конструкторської документації. У відповідності з економічним принципом виготовлення виробу повинно здійснюватися з мінімальними видатками.

Використання прогресивних технологічних рішень є запорукою успішної конкурентної боротьби за ринки збуту. Необхідно передбачити планування виробничих операцій в певних умовах, певним чином і в певній послідовності. Керовані умови - це: відповідне керування матеріалами, виробничим обладнанням, програмним забезпеченням ЕОМ, персоналом, постачанням та оснащенням.

Найбільш раціональним шляхом впровадження на підприємствах технологічних процесів, розроблених спеціалізованими організаціями, треба вважати укладання трудових угод з розробниками, які встановлюють відповідальність за якість виконаних робіт. У такому випадку метрологічний контроль і нормоконтроль технологічної документації не виконується, а це суттєво прискорює впровадження; а відтак, сприяє успіху в конкурентній боротьбі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+