Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2.2. Керування технологічною підготовкою виробництва

ТПВ починається з отримання вихідних документів на виробництво нових виробів і передбачає організацію нового і удосконалення чинного виробництва на базі застосування сучасних методів організації і керування.

На підставі прийнятого рішення про організацію робіт ТПВ планово-виробничий відділ (ПВВ) підприємства складає план-графік виконання робіт.

При узгодженні плану-графіка відповідними підрозділами підприємства виконується організаційно-технічний аналіз виробу; аналіз існуючих виробничих потужностей і площ; оснащеності виробництва технологічними процесами, обладнанням та оснасткою; конструк-торсько-технологічний аналіз. Враховується програма і номенклатура основного виробу.

Здійснюється сертифікація продукції і системи якості її виробництва. Під час підготовки до сертифікації з комерційною метою під-приємство-виробник на підставі маркетингових досліджень і техніко-економічного аналізу виробництва уточнює експлуатаційні властивості продукції і змінює їх згідно з попитом споживачів. Підприємство, для забезпечення високої конкурентоспроможності, повинно максимально інформувати споживачів про дійсні відмінності нової продукції від існуючої.

Із врахуванням ринкової ситуації кожний виріб проходить цикл з чотирьох етапів: виведення на ринок, зростання, зрілості і спаду.

Етапу виведення нової продукції на ринок притаманні низький темп зростання збуту і мінімальні прибутки.

Етап зростання. якщо на продукцію виникає попит, характеризується швидким зростанням збуту і збільшенням прибутків. На цьому етапі підприємства прагнуть вдосконалити виріб, проникнути на нові сегменти ринку, а також дещо знизити ціни.

На етапі зрілості - темп зростання попиту зменшується, а прибутки стабілізуються. Для пожвавлення збуту винаходять новаторські прийоми, які передбачають модифікації ринку збуту, виробу і комплексного маркетингу.

На стадії спаду попит на продукцію знижується і відповідно знижуються прибутки. Завданням підприємства є вчасне виявлення такої продукції і прийняття рішення або про продовження випуску, або про зняття продукції з виробництва.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+