Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Диференціація елементів електромеханічних перетворювачів

Електромеханічні перетворювачі складаються з активних елементів, тобто тих, що беруть безпосередню участь у перетворенні енергії, і конструкційних, які виконують допоміжні функції щодо основного призначення цього виду перетворювачів, але суть необхідні функції: задавання необхідного положення активних елементів один відносно іншого, захисту від дії навколишнього середовища, забезпечення безпеки експлуатаційного персоналу, організації потоків охолоджувальних агентів тощо.

Активні елементи можна поділити на три групи: обмотки (якірні, систем збудження тощо); феромагнітні осердя (магнітопроводи апаратів і трансформаторів; осердя роторів, статорів, полюсів систем збудження, спеціальні); струмопроводи і пристрої для комутації (шини з’єднань, контактні кільця, колектори, щіткові вузли тощо).

Конструкційні елементи можна поділити на дві групи: опорні (вали роторів, підшипникові щити і стояки); захисні (кожухи, коробки виводів, ущільнювальні елементи тощо); елементи систем вентиляції та охолодження (вентилятори, вентиляційні патрубки і фланці, масляні баки, радіатори тощо).

Кожен з зазначених елементів має свою особливу специфіку виготовлення, вимагає застосування відповідних технологічних процесів, обладнання та інструмента.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+