Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.2. Вимірювальні бази і методи визначення та нанесення розмірів на креслення

Вимірювальною базою називається поверхня, лінія або точка, відносно яких відраховують виконувані розміри при обробці або

вимірюванні деталей, а також під час перевірки взаємного розташування поверхонь деталей або елементів виробу (паралельності, перпендикулярності, співвісності тощо).

При використанні вимірювальними базами матеріальних поверхонь виробів перевірку виконують звичайними прямими методами вимірювання, а під час використання вимірювальними базами геометричних елементів (бісектрис кутів, осьових ліній, площин симетрії та інших умовних або “прихованих” баз) вимірювальні бази матеріалізуються за допомогою додаткових деталей (штирі, пальці, натягнуті струни, виски), оптичних установок (коліматорів, гоніометрів тощо) та інших пристроїв.

У практиці використовують три методи вимірювання розмірів, відстаней і відносних поворотів поверхонь деталей, призначених для отримання зазначених параметрів з бажаною точністю: ланцюговий, координатний і комбінований. Ці методи вимірювання враховуються при нанесенні розмірів на кресленнях деталей, складальних одиниць та механізмів.


Лаиі{юговий метод полягає в тому, що кожний наступний розмір, відстань або поворот поверхні вимірюється, а відтак, і отримується поспіль за отриманим раніше, рис. 2.8.

Незалежність похибок АА„ які отримуються при вимірюванні розмірів А, кожної з ланок, від похибок інших ланок, є основною перевагою цього методу визначення розмірів. Недоліком методу є те, що при визначенні розмірів, як суми розмірів ланок, наприклад, загальної довжини деталі, зображеної на рис. 2.8 -, похибка визначення

розміру А буде дорівнювати сумі похибок визначення розмірів ланок, у цьому випадку,

Координатний метод полягає в тому, що всі розміри, відстані або повороти поверхонь вимірюються (а на кресленнях задаються) від однієї поверхні, обраної за базову, рис. 2.9.

Незал ежн ість пох ибок


кожної з координатних ланок від похибок інших координатних ланок є суттєвою перевагою цього методу. Крім того, необхідно мати на увазі, що при визначенні розмірів ланок, як різниці координатних розмірів, наприклад, розміру Б - Б4- Б3 , похибка визначення розміру цієї ланки буде дорівнювати сумі похибок координатних розмірів ΔБ = ΔБ4 + ΔБ3 похибки визначення інших розмірів ΔБ1 і ΔБ2 ніяк не будуть впливати.

Комбінований метод -це метод, що поєднує в собі риси, притаманні ланцюговому і координатному методам, рис. 2.10.

Цей метод є найраціональнішим, і тому його широко застосовують у практиці, а це пояснюється тим, що в ньому є найкращі риси обох розглянутих раніше методів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+