Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.3. Відхилення форми та розташування поверхонь

Під час виготовлення деталей через пружність системи ВП1Д; неточностей верстатів, пристроїв і інструмента; деформацій, зумовлених внутрішніми напруженнями; зношування інструментів; похибок базування, встановлення та інших причин спотворюється форма та виникають відхилення від бажаного взаємного розташування поверхонь. Граничні значення допустимих спотворень деталей цього виду потрібно позначати на кресленнях.

Відхиленням форми називають відмінність реальної поверхні або реального Профілю від номінальної поверхні або профілю.

Відхиленням розташування називають відмінність реального розташування поверхонь або осей від номінального розташування.

Основними видами відхилень форми поверхонь є

• відхилення вій площинності (неплощинність) - рис. 2.18, а. Окремими випадками неплощинності є опуклість - рис. 2.18, б і ввігнутість -

рис. 2.18, в; 

• відхилення вір циліндричності (нециліндричність) - рис. 2.18, г.

Рис 2.18. Види відхилень форми поверхонь

Основними видами відхилень форми профілів є 

•відхилення від прямолінійності (непрямоліиійність) - рис. 2.19, а Окремими випадками непрямолінійності є опуклість - рис. 2.19, б і ввігнутість-ще. 2.19, в;

• відхилення від округлості (неокруглість) - рис. 2.19, г. Окремими випадками неокруглості є: овальність - рис. 2.19, д і огранювання -рис. 2.19. е\

Рис. 2.19 Види відхшень, форми профілів

• відхилення профілю поздовжнього перетину - 2.19, ж. Окремими випадками відхилень профілю поздовжнього перетину є конусо-подібність (конусність) - рис. 2.19, з, бочкоподібність - рис. 2.19, и і сідлуватість- рис. 2.19, к.

Основними видами відхилень розташування поверхонь, профілів, осей (або.ліній) є

• відхилення від паралельності площину

• відхилення від перпендикулярності;

• відхилення нахилу площини відносно базової;

• відхилення від симетричності відносно базового елемента;

• відхилення від паралельності прямих в площині (непаралельність);

• відхилення від паралельності осей (або прямих) в просторі;

• відхилення від співвісності відносно осі базової поверхні (неспів-вісність)

• відхилення від співвісності відносно спільної осі

• позиційне відхилення осі

• відхилення від перетину осей.

Граничні відхилення форми і розташування поверхонь призначаються за наявності особливих вимог, які випливають з умов роботи, виготовлення або вимірювання деталей. В інших випадках відхилення форми і розташування поверхонь обмежуються полем допуску на розмір або регламентуються в нормативних матеріалах на допуски, шо не проставлені у розмірах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+