Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3.4. Економічна точність обробки

Продуктивність праці і собівартість виготовлення деталей значною мірою залежать від вимог до точності і шорсткості поверхні, які висуваються до деталей, що обробляються. Зазначені показники визначаються сукупністю таких чинників: яке обладнання використано в технологічному процесі, які використовуються різальні і вимірювальні інструменти, яка кваліфікація виконавців тощо.

На рис. 2.20 показані характерні залежності собівартості обробки С деталей однакової форми і розмірів залежно від значення допуску на розміри 8 при виконанні робіт на токарному (крива 1) і шліфувальному (крива 2) верстатах. З рис. 2.20 видно, що при допуску δ3 задану точність можна досягнути як на токарному, так і на шліфувальному верстатах, але видатки на продукування деталей в першому випадку С31 і будуть меншими, ніж в другому - С32. При допуску δ3 різниці у видатках на виготовлення нема, а виготовлення деталі з допуском, меншим δ1 на токарному верстаті практично неможливе. Зі збільшенням швидкості різання трудомісткість і собівартість обробки спочатку зменшуються (рис. 2.21), а потім, після переходу через значення


починають зростати, що зумовлено зношуванням різального інструмента і витратами часу на його заміну.

Необхідно зауважити, що оптимальні, швидкості різання, які відповідають мінімальним затратам часу Тmin і мінімальній собівартості Сmin, не збігаються. 

Вибір швидкості різання здійснюється для кожного конкретного випадку з врахуванням діючих обставин (степінь терміновості завдання, завантаження верстата, можливостями інструментального господарства з відновлення інструмента тощо).

Економічна ефективність технологічних процесів значною мірою залежить від обсягів виробництва. Відомо, що придбання високопродуктивних, але дорогих верстатів виправдане тільки при широкомасштабному виробництві.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+