Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.4. Гаряче пресування алюмінієвих сплавів

Використовуючи метод гарячого пресування алюмінієвих сплавів, можна виготовляти заготовки довільного поперечного перетину завдовжки до 10 - 12 м. Сутність технологічного процесу гарячого пресування полягає в наступному. Заготовку з алюмінієвого сплаву розігрівають до температури 400 - 450 °С і притискають до матриці (фільйери) таким зусиллям, що пластичний матеріал починає проходити через отвір у матриці. Після пресування здійснюють правку заготовки. Високі механічні властивості пресованого алюмінію дають змогу отримати деталі складної конфігурації. .

Цей метод застосовують в електромашинобудуванні, наприклад, при виготовленні корпусів асинхронних машин малої потужності. На рис. 3.16, а показано принципову схему пресування заготовки такого корпусу. Гаряча заготовка з алюмінієвого сплаву 2 під дією пуансона 1, на який спирається прес-шайба 5, витискається в проміжок між матрицею 3 і стрижнем 4. У матриці зроблено отвір, конфігурація якого відповідає зовнішньому профілю корпусу, а стрижень має форму поперечного перетину, що відповідає внутрішньому профілю корпусу (рис. 3.16,6).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+