Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2.3. Копіювально-фрезерні верстати

Принцип роботи копіювально-фрезерного верстата полягає в тому, що переміщення виконавчого механізму верстата, з встановленою на ньому фрезою, жорстко узгоджено з переміщенням чутливого елемента (щупа, наконечника) копіювального пристрою, траєкторія руху якого визначається профілем копіру.

Для виконання легких фрезерних робіт, як наприклад, гравірування надписів, візерунків на штемпелях, табличках, шкалах тощо, використовують пантограф-ні копіювально-фрезерні верстати (рис. 6.13). Деталь, що обробляється, закріплюється на столі І верстата, а фрези - в шпинделі 2. Копір встановлюється на столі. Одне плече пантографа 3 з’єднано зі шпинделем, а інше - зі щупом. Пантограф одним шарніром монтується на стійці 4. При переміщенні щупа по поверхні копіру шпиндель з інструментом буде описувати на поверхні заготовки, що обробляється, фігуру, яка відповідає поверхні копіру. Масштаб копіювання змінюється за рахунок зміни співвідношень плеч важелів, які з’єднані зі щупом і шпинделем.


Рис 6.14 Копіювально-фрезерний верстат з числовим програмним керуванням

Для обробки деталей просторово-складної форми великих габаритів, наприклад, прес-форм, матриць штампів тощо використовують копіювально-фрезерні верстати з цифровим програмним керуванням (рис. 6.14).

На такому верстаті можна виконувати фрезерні, свердлильні та розточувальні операції. На столі 1, який має поздовжню передачу, монтуються стійки 2 для закріплення деталі, яка обробляється, і копіри. На шпиндельній бабці 3 розташовано трикоординатний вимірювально-керуючий пристрій 4. Верстат забезпечує точність відтворення заданого профілю з точністю 0,08-0,12 мм, шорсткістю обробленої поверхні Ra = 3,2мкм.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+