Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Свердлувальні верстати

Свердлувальні верстати поділяються на такі види: настільні, призначені для обробки отворів малого діаметра (до 12 мм); вертикально свердлувальні одно- і багатошпиндельні; радіально-свердлувальні; горизонтально-свердлувальні.

На рис. 7.9 показано зовнішній вигляд вертикально-свердлувального верстата (модель 2Н135-1). Поздовжнє переміщення стола і поперечне переміщення салазок здійснюється по направляючих кочення. У верстаті передбачена фіксація стола в заданому положенні. На поздовжньому столі змонтовано поворотний стіл. На верстатах, які не мають “плаваючого” стола для суміщення центрів інструментів і отворів, що обробляються, заготовка пересувається по поверхні стола. Наявність “плаваючого” стола дозволяє виконувати багатокоординатну обробку з використанням кондукторів, за розміткою або за попередньо виставленими кулачками без перезакріплю-вання заготовки. Кулачки налагоджують за шаблоном або за еталонною деталлю.


Вертикальне переміщення свердлувальної головки разом з інструментом здійснюється вручну. При обробці глухих отворів необхідну глибину отвору визначають за лімбом глибини отвору.

У промисловості використовують вертикально-свердлувальні верстати з двома, трьома та чотирма шпинделями.

Радіально-свердлувальні верстати призначені для виконання таких самих операцій, що і вертикально-свердлувальні, але для обробки заготовок більших розмірів.

Зовнішній вигляд радіально-свердлувального верстата (модель 2554) показано на рис. 7.10. На фундаментній плиті 1 встановлена нерухома колона 2, на якій змонтована поворотна гільза 4, що після повороту затискається гідрозатискачем 3. На гільзі 4 є вертикальні направляючі, по яких пересувається траверса (рукав) 5. На траверсі змонтована свердлувальна головка 6, яка може пересуватися вздовж траверси і повертається разом з нею на 360°. Деталь, що обробляється, встановлюється на столі верстата або в безпосередній близькості від нього. Швидке переміщення вручну і гр}ба подача шпинделю виконується за допомогою штурвалу 8, він також служить для вмикання і вимикання механічної подачі. Пересування свердлувальної головки вздовж траверси здійснюється за допомогою маховичка 7.

Фундаментну плиту можна встановити на салазках або на коліщатах, які перекатуються по рейках.

Горизонтально-свердлувальні верстати застосовують при обробці великогабаритних деталей, які неможливо встановити на столах вертикально-свердлувальних або радіально-сведлувальних верстатів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+