Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.3.1. Шліфувальні верстати

Шліфувальні верстати поділяються на такі види: круглошліфувальні верстати для зовнішнього і внутрішнього шліфування, безцент-рово-шліфувальні, плоскошліфувальні і спеціалізовані.

Круглошліфувальні верстати для зовнішнього шліфування бувають прості (неуніверсальні), універсальні, врізні і спеціальні. На цих верстатах можна шліфувати деталі діаметром до 450 мм при довжині до 5600 мм. Універсальні верстати цього типу дозволяють виконувати внутрішнє шліфування отворів діаметром до 200 мм з осьовою довжиною до 125 мм.

Внутрішньо-шліфувальні верстати дають змогу обробляти отвори діаметром від 3 до 800 мм довжиною до 800 - 1000 мм.

Зовнішній вигляд внутрішньо-шліфувального верстата показано на рис. 10.11. Всі вузли верстата несе масивна станина 8 з двома взаємно перпендикулярними направляючими для ручного встановлювального переміщення шпиндельної бабки 3 і поздовжньо-поступального руху шліфувальної бабки 6. Заготовка 1 встановлюється в патроні на шпинделі шпиндельної бабки і обертається зі швидкістю v, відносно осі шпинделю. Ця вісь разом з бабкою може повертатися в горизонтальній

площині на кут до 45°, що дозволяє шліфувати внутрішні конуси. Під час роботи заготовка закривається щитком 2. Шліфувальний круг 4 обертається зі швидкістю Vk. Керування гідросистемою верстата здійснюється з панелі 9, а електричної схеми - з панелі 7. Торцешліфувальний пристрій 5 дозволяє за один установ виконувати обробку торця заготовки.

Безцентрово-шліфувальні- напівавтомати- призначені для шліфування поверхонь тіл обертання з зовнішнім діаметром від 0,2 до 360 мм при довжині деталей до 320 мм, а також обробки отворів діаметром до 150 мм. Верстати дають змогу обробляти конічні отвори з кутом до 60°.

Налагоджування верстатів займає досить багато часу, що робить раціональним їх використання тільки в масовому або великосерійному виробництвах.

Плоскошліфуваїьні-верстати бувають двох видів: з круглим і прямокутним столами.

Зовнішній вигляд плоскошліфувального верстата з прямокутним столом показано на рис. 10.12. Всі вузли такого верстата розташовуються на Т-подібній станині 8 з поздовжніми направляючими для стола І, призначеному для закріплювання деталей, що піддаються обробці. Для закріплювання деталей з феромагнітних матеріалів часто застосовують магнітні плити, які встановлюють на столі. По поперечних і вертикальних направляючих пересувається шпиндельна бабка З

з електродвигуном, який обертає шпиндель з кругом 5. Шпиндельна бабка 3 розташована на стійці 2 з вертикальними направляючими. Круг закрито кожухом 4, який запобігає розбризкуванню змащувально-охолоджувальної рідини та попаданню абразивних частинок і стружки в повітря. Керування верстатом здійснюється від гідропанелі 6 і кнопкової станції 7.

На верстатах такого виду обробляють лінійні горизонтальні, вертикальні, нахилені і фасонні поверхні завдовжки до 2000 мм і завширшки до 630 мм.

Плоскошліфувальні верстати з круглим столом дозволяють обробляти деталі діаметром від 20 до 1000 мм. Закріплювання деталей здійснюється за допомогою круглого магнітного стола, який дає змогу встановлювати і знімати деталі без зупинення верстата.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+