Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.1. Нарізання різі різцями та гребінками

Нарізання різі різцями та гребінками виконують на токарно-гвинтонарізних верстатах.

Схеми нарізання зовнішньої та внутрішньої циліндричних різей за допомогою різців показані на рис. 12.1. Обертовий рух шпинделю передається заготовці, поверхня якої обертається зі швидкістю різання V, а різець, закріплений на супорті верстата, отримує поздовжнє переміщення з подачею 5, яка дорівнює кроку різі. За кожен прохід різця знімається частина матеріалу гвинтової канавки Зрізання цього матеріалу можна виконувати з поперечним подаванням різця (рис. 12.2, а, б) або з подаванням під кутом (рис. 12.2, в), але в усіх випадках є дві стадії: чорнова і чистова. На чорновій стадії виготовлення різі прагнуть до найбільшого знімання матеріалу, а на чистовій - до отримання заданої шорсткості і точності.

Конструкції різців, що їх застосовують для нарізання різі, показані на рис. 12.3. Різальна частина різців виготовляється з швидкорізальних сталей або з твердих сплавів.

На токарно-гвинтонарізних верстатах нарізаються одно- і багатоходові різі різних профілів і розмірів.

Ходи (нитки) багатоходових різей повинні бути точно взаємно розташовані, що вимагає відповідного зсуву початків кожної з ниток різі один щодо іншго. У практиці машинобудування застосовують такі методи зсувів ниток різі:

• деталь разом зі шпинделем повертається на 1/Z оберту при нерухомому ходовому гвинті (Z - кількість заходів різі);

• при нерухомій деталі різець зсувається в осьовому напрямку на 1/Z кроку витка, що можна здійснити поздовжнім пересуванням салазок, на яких встановлено різцетримач;

• при нерухомому шпинделі та фіксованому положенні різця деталь повертається на 1/Z оберту, що можна здійснити за допомогою поводкового патрона з декількома пазами, кількість яких дорівнює кількості заходів різі (рис. 12.4, а) або за допомогою спеціальної планшайби, яка має лімб для відрахунку кута повороту (рис. 12.4, б);

• при одночасному нарізанні всіх ниток різі за допомогою набору різців, відстань між якими дорівнює 1/Z кроку різі.

Застосування різевих гребінок (рис. 12.5) дозволяє значно зменшити кількість проходів при нарізанні різі. Такі гребінки застосовуються переважно ^ при нарізанні різей з малими кроками на м’яких матеріалах.


Особливістю гребінок є те, що вони є суміщенням декількох різців даного профілю. Перші два-три зубці (різці) гребінки, за напрямком подачі, зрізаються на кут 25-30°, утворюючи забірну частину. Всі інші утворюють її калібрувальну частину. Наявність забірної частини сприяє розподілу навантаження під час різання між декількома зубцями.

Круглі гребінки бувають з гвинтовими витками і з кільцевими. Перші забезпечують кращі умови різання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+