Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.2. Нарізання різі мечиками

Нарізання різі мечиками є розповсюдженим методом нарізання внутрішніх трикутних різей. Цей метод є єдиним, який дає змогу виконати нарізання різей малих діаметрів.

Нарізання різі мечиками виконується:

• вручну, при виконанні слюсарних робіт,

• на токарних верстатах, якщо нарізання різі є одним з переходів, що виконуються з одного установу деталі, або у випадках, коли час нарізання різі дуже малий і недоцільно виділяти для цього окрему операцію;

• на свердлувальних верстатах при нарізанні різі в деталях, які не є тілами обертання, або в тих випадках, коли вісь різі не збігається з віссю обертання деталі;

• на різенарізних верстатах;

• на спеціальних багатошпиндельних різенарізних верстатах при одночасному нарізанні різі в декількох отворах;

• на гайконарізних верстатах.

Робоча частина, мечика L4 (рис. 12.6, а) - це гвинт, на якому нарізані поздовжні канавки для утворення різальних кромок. Робоча частина складається з забірної (різальної) частини L1 і калібрувальної L2. Забірна частина зрізана на конус з кутом φ. Хвостова частина L3 служить для закріплювання мечика в патроні або воротку.

Мечики бувають ручні, машинно-ручні і машинні. Переважно мечики виконують зі швидкорізальної сталі, але бувають і твердосплавними. Ручні мечики випускають комплектом з 2-3 мечиків, а машинні можуть бути одинарними і комплектними (з двох мечиків). Деякі з різновидів мечиків показані на рис. 12.7.

Гайкові мечики застосовують для нарізання різі в гайках вручну і на верстатах. Вони бувають прямими і з вигнутими хвостовиками. Гайкові мечики з короткими прямими хвостовиками використовують для ручного нарізання різі діаметром від 2 до 30 мм з кроком від 0,4 до 3,5 мм. Гайкові мечики з вигнутими хвостовиками використовують на спеціальних гайконарізних верстатах (рис. 12.8). Заготовки гайок за допомогою виштовхувача 1 надходять в направляючу втулку 2, в якій заготовки центруються і приводяться в обертання Під час нарізання різі заготовки центрується по мечику. Готові гайки 3 рухаються по мечику 4 і сходять з кінця його хвостовика в накопичувач.

Мечики з гвинтовими канавками (рис. 12.7,6) застосовують для нарізання різей в глухих отворах, а також різей в отворах, довжина яких більше двох діаметрів. Безканавкові мечики (рис. 12.7, в) застосовують тоді, коли необхідно забезпечити високу якість різі, а мечики з різзю через крок - для нарізання наскрізних різей у в’язких матеріалах.

При нарізанні різі на вертикально- і раді-ально-свердлувальних верстатах для запобігання зламуванню мечика при впиранні його в дно глухого отвору, а також при перена-вантаженнях застосовуються запобіжні патрони (рис. 12.9). Такий патрон складається з корпусу 1 з конусним хвостовиком і веденої втулки 2, яка служить для закріплювання мечика. Ведена втулка з’єднується з ведучою втулкою 3 трапецієподібними зубцями. Притискання втулок одна до одної здійснюється за допомогою пружини 4, натискання якої регулюється кільцем 5.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+