Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Світорозуміння як основа життєвої активності

Наше уявлення про світ або модель світу визначає наш напрям думок і дій. Учені переконані, що неможливо піднятися на якісно новий ступінь у сприйнятті світу, не змінивши себе. Цей рівень мислення являє собою принцип, що спирається на властивості особистості, новий підхід від “внутрішнього до зовнішнього” до особистої і міжособистісної діяльності. Він пропонує почати із себе, більше того, з найбільш глибоко укоріненої частини нашої особистості: життєвої філософії, а також властивостей характеру і мотивів. Це безперервний процес відновлення на основі природних законів, керуючих формуванням особистості і прогресом.

Тільки виробивши той або інший світогляд, особистість, самовизначаючись у житті, одержує можливість усвідомлено, цілеспрямовано діяти, реалізуючи свою сутність. Світогляд – це як міст, що пов'язує особистість і весь навколишній її світ. Одночасно з її формуванням складається і характер особистості – психологічний стрижень людини, що стабілізує її соціальні форми активності. Покликання, призначення кожної людини складається у всебічному розвитку її фізичних і духовних сил, усіх її здібностей, щоб вона мала можливість вільно розвиватися як творчо діяльна особистість.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1.3. Світорозуміння як основа життєвої активності